Пчелите - приятели на природата

За трета поредна година от BRITANICA, с подкрепата на WWF България, организираме конкурс за детска рисунка с фокус върху природата и нейното опазване. След гората и реката и техните симпатични обитатели, насочваме вниманието на децата към пчелите – най-добрите приятели на природата. Възрастовите категории на конкурса са две – 3-та/4-та група на детската градина и 1-ви/2-ри клас. Малките художници могат да изпращат своите творби по пощата на адрес София 1000, ул. „6-ти септември“ N. 7, ет. 1 или да ги занесат лично в някой от 17-те ни филиала в страната (вижте всички адреси тук). Крайният срок е 10 ноември 2017. Тук можете да видите и пълните правила на конкурса.

За да ни разкаже повече за пчелите и да ни обясни защо са толкова важни за Земята и човека, поканихме Георги Стефанов – експерт еколог от WWF България. Много е сладкодумен, а когато говори за пчелите сякаш мед му капе от устата. Убедете се сами:

Колко вида пчели се срещат в България?
По света има над 20 000 вида пчели, но само 11 от тях правят мед. Това ги прави изключително ценни за човека, защото медът е естествен подсладител от хилядолетия.

У нас най-често се среща българската медоносна пчела (Apis mellifera rodopica). Вносът на чужди видове е забранен, но имаме няколко подвида на европейската пчела.

Българската медоносна пчела се е формирала под влиянието на специфичните климатични условия и е разпространена на територията на страната от незапомнени времена.  Тя е сравнително миролюбива и при преглед пчелите спокойно се движат по питите, което често позволява на пчеларя да работи без предпазни средства и пушалка. При добри грижи и наличието на паша тя е в състояние да развива силни семейства и е високопродуктивна, а при отсъствие на паша – икономично изразходва хранителните запаси и ограничава производството на нови майки.

Старите пчелари споменават, че някога са деляли пчелите на дунавски, добруджански и тракийски.

У нас има и диви пчели, но повечето от тях не събират мед, като например земната пчела. На практика между пчелите, които живеят в кошера на някой пчелар, и тези, които обитават хралупите в гората и ги наричаме диви, няма разлика, ако и двата вида са медоносни.


Разкажете ни малко за разпределението на задачите при пчелите, за тяхната семейна структура в кошера.
Пчелите на практика са едно много голямо семейство. Обикновено в един кошер има между 30 и 80 хиляди пчели. Всяка пчела има конкретна роля и задача. Пчелите имат кратък живот. Той продължава не повече от 45 дена.

Най-важна в кошера е царицата. Тя снася ежедневно по хиляда яйца и по този начин осигурява наличието на достатъчно млади пчели за кошера.

Търтеите са мъжките пчели в семейството. Те обикновено са малко на брой и оплождат царицата веднъж на година, за да може тя да снася яйца. Без търтеи царицата няма да може да има оплодени яйца и така няма да има млади пчели.

Останалите пчели през различните периоди на своя кратък живот си разпределят 3 основни роли. Най-напред новоизлюпените пчели остават в кошера и попадат в групата на „гледачите“. Те се грижат за бебетата пчели (пилото), но също отговарят и за изхранването на майката и почистването на кошера.

На втория си етап от развитие същите тези пчели стават строители и пазачи. Те се грижат за изграждането на восъчните основи, в които се складира медът.

В последния и най-важен етап от развитието си, пчелите стават т.нар. работнички. Тогава те излитат извън кошера, за да събират нектар. Някои от тях стават и разузнавачи – облитат големи площи и намират достатъчно цъфнали растения, а после насочват останалите пчели към тях.

Семейната структура в кошера е започнала своето еволюционно развитие преди 100 милиона години, още по времето на динозаврите.Как те допринасят за биоразнообразието в страната?
Пчелите са основният опрашител (размножител) на растенията и така дават началото на нов живот на почти всички видове плодове и зеленчуци, но също и на много диви и застрашени от изчезване видове растения. Ухайните цветя, всички вкусни горски плодове и билките са само част от растенията, които пчелите облитат, за да събират нектар за своите кошери. Благодарение на това, че в България има ясно изразени сезони, в които растенията цъфтят, пчелите са станали част от поддържането на биоразнообразието. Те спомагат и за неговото непрекъснато увеличаване. Макар и бавен, това е постоянен процес.


Какви са основните проблеми, с които се сблъсква една пчела?
Най-големият проблем в наши дни е използването на различни отрови (инсектициди и пестициди) в земеделието, най-вече при отглеждането на жито, царевица или слънчоглед. По този начин убиваме пчелите в цели региони и така се лишаваме от допълнителни плодове и зеленчуци. Друг основен проблем са различните болести по пчелите. Както всички животни и хора, и пчелите се разболяват и трябва да сме много внимателни как ги отглеждаме, за да ги опазим в добро здраве.


Може ли да се каже, че пчелите са застрашени, и какво можем да направим по въпроса?
През последните 10-20 години пчелите по света започнаха да изчезват. Буквално. Появи се и специален термин – синдром на празния кошер. Стана ясно, че цели пчелни семейства напускат кошерите си и това се случва навсякъде по света. Дълги години не можехме да си обясним защо пчелите си тръгват и оставят кошерите празни. Стигна се до случаи, в които 70% от кошерите изчезнаха.

Неотдавна стана ясно, че с изграждането и навлизането на системите за мобилна комуникация и телефони, ние, хората, сме започнали да влияем на пчелите при тяхната комуникация и общуване. Реално електромагнитните вълни от мобилните телефони, чрез които ние говорим, пречат на пчелите и те не могат да общуват помежду си. Затова са принудени да напускат териториите, в които има твърде много такива вълни. Когато не могат да общуват, те не могат да живеят в кошер и да събират мед.


Какви са фокусите на WWF при опазването на пчелите?
WWF работи за опазването на екосистемите, които са най-важни за пчелите и производителите на мед. Стараем се възможно най-много хора да разберат, че без опрашването, т.е. без пчелите да летят от цвят на цвят и да дават нов живот на нашата красива планета, няма да има толкова голямо биоразнообразие и толкова много ползи за хора, като меда, плодовете и зеленчуците.


Какво ще се случи със Земята, ако няма пчели?
Знаете ли, че един от най-умните хора на света – физикът Алберт Айнщайн – е изчислил, че, ако планетата ни остане без пчели, ще имаме храна само за 4 години. След това ще настъпи криза с изхранването на всички хора по Земята. Трудно е да си представим подобно бедствие, но имаме безспорни доказателства какво става с даден регион, когато пчелите изчезнат от него. Наистина настъпва глад. В Китай има такъв случай и там хиляди хора са направили опит да опрашват растенията, опитвайки се да заменят пчелите, но за съжаление безуспешно.


Какво бихте казали на малките участници в конкурса?
Яжте мед, за да пораснете големи и здрави, и не се страхувайте от пчелите. Те могат само да ни помогнат и няма да ни навредят.

ПОДОБНИ

Кой спечели конкурса за детска рисунка „Пчелите – приятели на природата“

Вижте победителите в двете възрастови категории на конкурса "Пчелите - приятели на природата". Благодарим от сърце на всички участници!

Реката, която вдъхнови децата

Безспирна, неуморима, игрива. Тя е живот, вдъхновение и дом. Реката е приказното място, където се срещат риби, влечуги, птици, бозайници... и хора. Нека се замислим каквa искаме да бъде нашата роля в картината.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.