Как да избегнете най-честите езикови грешки в бизнес английския

Представяме ви някои от най-често допусканите езикови грешки в бизнес английския – и как да ги поправите.

6 свежи идеи да упражнявате английския си през лятото

Дори и по време на вашата почивка, вие можете да надграждате своите умения на английски в 5 забавни стъпки.

Стрес преди важни изпити – как да помогнем на тийнейджърите да се справят

Стресът е все по-голям проблем в модерните общества и умението да го овладяваме е ключово за успешното ни развитие и добротo ни здраве.

General vs. Business English: Кое е най-подходящото обучение за вашата компания

Английският е официалният език в света на бизнеса.

4 личностни умения, които развивате по време на езиково обучение

Мнозина мислят, че добрите работни компетенции се изчерпват до това дали имате техническите познания да вършите своята

Малки презентатори: как възпитаваме победители със забавни предизвикателства

Казват, че някъде там – през девет парка – в десети, имало чудна детска градина.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.