Кариера в BRITANICA

This is who we are

 

We Think

The brain Administrates even when everyone else is taking a break

We Love

Our T-shaped Teachers are with heart-shaped characters

We Feel

Starting with ABC to reach Grade A in C2 level – this is the life of the Students

We Operate

It is easy to be a Partner but a challenge to be a Friend

 
 

Thank you for being You

 
 
 

С желание за развитие

Знаем колко са важни уменията и старанието на всеки един от нас. Затова избираме екипа си по мотивацията, желанието за работа и за личностно развитие. BRITANICA дава както много възможности за семинари и лекции за подобряване на уменията в работна среда, така и поставя в ситуации, които помагат изключително много за самоусъвършенстването на всеки служител.

Оформяме бъдещето

Работата в образователната сфера дава възможност на всеки да допринесе за моделирането на по-добро бъдеще. От качествените иновативни методи на преподаване, до изграждането на социално-отговорни личности и умения чрез знания по английски език. Резултатите от правилната работа са пред очите ни, а удоволствието – вътре в нас.

Винаги млади

„Човек е на толкова, на колкото се чувства“. Благодарение на постоянния поток от деца, младежи и възрастни с визия за бъдещето, както и поради обширните възможности, които предлагаме в BRITANICA, всички колеги се чувстваме на място. Когато всички в един екип са мотивирани, те се вдъхновяват един от друг. А знаем, че усмивките и положителните емоции също са заразни.

 

 

Вижте свободните позиции по градове

 

 
 
 

Education Today

A BLOG BY BRITANICA

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.