Application deadlines: Updated

Въпреки усложнената ситуация в момента, за много от вас предстоят едни от най-хубавите моменти – а именно студентските

Students' Union - explained by BRITANICA Advisers

Вече учите в желания от вас чуждестранен университет.

Кандидатствай с нас и през новата година!

С наближаването на 2020-а, всеки от нас със сигурност се замисля за всичко, което е преживял през изминалата година.

4 sketchnote съвета за успешно кандидатстване в чужбина

Здравейте! Ние сме екипът на BRITANICA Advisers и избрахме да ви представим днешната тема на принципа на sketchnote. 

Tips for writing the perfect assignment

След много усилия, спазване на хиляди изисквания и крайни срокове, стягане, пренасяне на тонове багаж и настаняване, най-накрая сте в желания от вас университет.

Survival tips for studying abroad

Остава съвсем малко време до заминаването ви в чужбина, не знаете от къде да започнете с багажа - don't panic. Вижте какви съвети са ви подготвили нашите BRITANICA Advisers.

Преследвайте мечтите си с BRITANICA Advisers

Един от последните етапи на кандидатстудентското приключение е pre-departure meeting.

Студентско финансиране в Холандия

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) или Education Executive Agency е организацията, която предоставя заеми на местни и чуждестранни студенти, записали редовна форма на обучение в research university или university of applied sciences.

Types of student accommodation in the UK

Във Великобритания има три основни вида настаняване - university halls of residence, private rented halls и shared flats/houses. А кои са най-предпочитаните, ще разберете в статията.

Student Finance in the United Kingdom

Обединеното Кралство е с една от най-престижните образователни системи по света. А факторът, който оказва най-силно влияние при избора на университет сред студентите, е възможността за студентско финансиране.

Tutorial for a successful motivational letter

Мотивационното писмо безспорно е един от най-важните компоненти от процеса по кандидатстване в чужбина.

Образование в Холандия - къде, кога, как?

Искате да получите висше образование на високо ниво? Тази статия ще Ви запознае с особеностите на холандските университети, както и със стъпките от кандидатстудентския процес. 

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.