What Makes a Learning Champion - by Emily Dzhonkova (1st place)

.

What Makes a Learning Champion - by Yulian Karadzhov (2nd place)

.

What Makes a Learning Champion - by Radoslav Balev (3rd place)

My name is Radoslav and I am 14 years old. With languages, especially English, I feel in my element.

What Makes a Learning Champion - by Gergana Georgieva

A Learning Champion – what does it actually mean?

What Makes a Learning Champion - by Dimana Radeva

As Freddie Mercury once sang, „We are the champions my friends and we'll keep on fightin' till the end…”Actually that is what a champion does – nev

What Makes a Learning Champion - by Katrin Popova

What Makes a Learning Champion - by Luba Ivanova

Studying is the main responsibility that I have at this age.

What Makes a Learning Champion - by Nikol Hristova

.

What Makes a Learning Champion - by Radoslav Stanev

.

What Makes a Learning Champion - by Stefanie Hristova

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.