Английски език за деца на 5,5 години | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Very Young Learners 2 – 4-та гр.

Курсът се предлага вече и ОНЛАЙН.
 

Продължителност: 30 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 1уч.ч. (х45 мин)

За: деца в предучилищна възраст


Програмата е насочена към надграждането на езикови умения и изучаването на английски през опита, общуването и любопитството на децата. Обучението е структурирано по забавен, творчески и разбираем начин, което поставя основите на любовта към ученето и към английския.

Езикови умения
При успешно завършване на курса детето ви ще може да:

 • Разбира, следва и използва кратки инструкции;
 • Разпознава и използва лексика и цели фрази от заобикалящия свят;
 • Проследява история по картинки, което е основа за бъдещото умение за четене;
 • Разпознава и произнася звуците и буквите, както и думите, започващи със съответната буква чрез метода phonics;
 • Разпознава и произнася правилно думи с диграфи (sh, th, ck, ch, ng) или думи, в които има сливане на две букви (sw-swim, sk-skip, sl–slip, tr–truck).

Социални умения
В BRITANICA вярваме, че чрез усвояването на езика, детето ви придобива и други ценни умения, които изграждат характера и навиците му. Работим усилено над:

Умения за критично мислене – способността да преживяваме информацията, да задаваме въпроси и да осмисляме наученото. Окуражаваме децата да бъдат любознателни.
Екипност – в тази възраст децата развиват уменията си да живеят успешно в група -  безкрайно важно умение, което развиваме чрез постоянната работа по групи.
Креативност – чрез майсторене, песни, рисуване и игри развиваме творческото мислене и способността да решаваме една задача по много начини.
Ценности и добродетели – учим се да празнуваме собствените си успехи и тези на другите, помагаме си, изслушваме се и се уважаваме.

Базисни умения при най-малките
Фина моторика – добре развита фина моторика означава по-добра логическа мисъл, памет и способност за концентрация. Речта и мисленето също са пряко свързани с възможността за писане и рисуване.
Училищни навици – развитието на детето като ученик зависи от много фактори – от способността да се съсредоточава и да мисли над различни задачи, до това да стои спокойно на чина, да слуша в час и да организира работното си място.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • End of School Year Show
  Шоу в края на учебната година
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Open Lessons

Два пъти годишно каним вас – родителите, в класната стая да видите отблизо колко много знае детето ви и колко е израстнало. Откритите уроци повишават мотивацията и концентрацията, а подкрепата ви е ключова за успешното развитие на вашето дете.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно с материала.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ