General English Classes - А1/ А2/ B1/ B2

Старт на курсове: юни
Брой часове: за ниво А1 - 106 уч.ч. + 20 уч.ч. онлайн; за нива А2, B1, B2 - 126 уч.ч. (за едно ниво)
Посещения: 3 пъти по 4 уч.ч или 2 пъти по 5 уч.ч седмично

Искате да можете да общувате на английски и да постигате бързи резултати?

Курсът по общ ангийски език е разработен за тези от вас, които искат да изградят и усъвършенстват знанията си и да използват езика в своето ежедневие. Ситуациите и темите, на които се набляга в цикъла от курсове, са свързани със срещи с приятели, неформални разговори, пътувания и ежедневни дейности.

Какви са основните цели на програмата?

General English се фокусира основно върху комуникацията. Стремим се да изградим активни комуникатори, които се чувстват комфортно със знанията си по английски език и могат активно да участват в писмена и устна комуникация. Помагаме ви не просто да усвоявате думи и правила, а да можете автоматично и естествено да ги използвате в ежедневието си.

Как ги постигаме?

Надграждаме - програмата е разработена по метод, чрез който плавно надграждаме езиковите умения на курсистите, за да могат те поетапно и естествено да навлязат в спецификите на езика. Всяко едно ниво надгражда следващото, усложнява граматиката и лексиката и дава на курсистите все повече свобода и автономност.

Мислим на английски – в BRITANICA се говори само на английски. Това помага на курсистите да мислят на езика от самото начало, без да преминават през български превод.

Упражняваме - работим на групи и разиграваме диалози, за да подготвим нашите курсисти за реалните ситуации, в които ще използват знанията си.

 

При успешно завършване на ниво А1 вие ще можете да:

 • Използвате лексика и базови изрази по конкретни теми от основна необходимост;
 • Разпознавате познати думи и изрази от обкръжението си;
 • Разчитате и разбирате познати думи, фрази и изрази;
 • Говорите за себе си и живота си; Общувате с кратки изречения на познати теми;
 • Изписвате кратки изречения и да попълвате формуляри с лични данни.

При успешно завършване на ниво А2 вие ще можете да:

 • Разбирате фрази и често използвани думи, свързани с теми от ежедневието;
 • Разбирате основния смисъл на кратки и ясни послания и съобщения;
 • Четете кратки базисни текстове и лична кореспонденция;
 • Намирате лесно достъпна информация от реклами, брошури, менюта, разписания и т.н;
 • Комуникирате за рутинни задачи, изискващи точни и конкретни въпроси и отговори по позната тема;
 • Поддържате кратък основен общ разговор;
 • Описвате със серия от кратки изречения познати обекти и явления;
 • Пишете кратки бележки и кореспонденция.

При успешно завършване на ниво B1 вие ще можете да:

 • Разбирате основните моменти в ясна, стандартна реч по често срещана тема;
 • Разбирате основните моменти на много радио и телевизионни програми по актуални теми или такива от професионален или личен интерес;
 • Разбирате и четете текстове, с често употребявана лексика;
 • Четете и разбирате описание на случки, чувства или желания в лична кореспонденция;
 • Общувате в повечето ситуации, които биха могли да изникнат при пътуване;
 • Влизете в дискусия по теми, които са познати, или които ви интересуват;
 • Свързвате изречения, за да опишете опит и случки, мечти, стремежи и амбиции;
 • Аргументирате или обясните накратко мнение и план;
 • Разкажете история, филм или книга;
 • Пишете лична кореспонденция;
 • Пишете структуриран текст по позната тема.

При успешно завършване на ниво B2 вие ще можете да:

 • Разбирате лекции и дълги речи и да следвате сложни аргументи за сравнително непознати теми;
 • Разбирате повечето телевизионни и радио новини и програми за актуални събития;
 • Разбирате повечето филми;
 • Четете статии и репортажи свързани с актуални проблеми, в които авторът се ангажира с конкретна теза или гледна точка;
 • Четете съвременна проза;
 • Общувате сравнително гладко и спонтанно;
 • Активно дискутирате, изразявате мнение и гледна точка;
 • Говорите ясно и детайлно по различни теми; Изразявате мнение по тема;
 • Напишете есе, доклад или детайни текстове от различно естество.

Сертификат

В края на всяко ниво се полага финален устен и писмен изпит. Всеки курсист получава сертификат, в който са посочени постигнатите резултати по време на курса и на финалните изпити. Сертификатът удостоверява вашите знания по английски език в рамките на България.

Как да се запишa

Направете тест за определяне на ниво в наш филиал, за да установим нивото на езика, на което сте.

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език във филиала.

Запазете час за тест и консултация на място в наш филиал.ЗАПАЗВАНЕ