Екипът ни е изграден от уникални личности, които правят BRITANICA толкова вдъхновяващо място за изучаване и развитие.

 • Аделина Токилиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Алексина Георгиева
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Алисa Маринова
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Алиса Димитрова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ани Попова
  Преподавател Годишно обучение
 • Анита Самарджийска
  Преподавател Годишно обучение
 • Ася Томашек
  Преподавател Годишно обучение
 • Валерия Михайлова
  Преподавател Годишно обучение
 • Василена Игнатовска
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Величка Терзиева
  Преподавател Годишно обучение
 • Веселина Атанасова
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Виктория Ненчева
  Преподавател Годишно обучение
 • Вилияна Стоева
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Виолина Иванова
  Директор Работа с клиенти Годишно обучение
 • Гергана Ненова
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Десислава Дойчева
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Доминик Стоянов
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Елена Кънчева
  Мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Елица Станкова
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Жанета Анестева
  Преподавател Интензивно обучение
 • Ива Йорданова
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Ивайло Атанасов
  Преподавател Годишно обучение
 • Ивайло Георгиев
  Преподавател Интензивно обучение
 • Иванка Владова
  Преподавател Годишно обучение
 • Ивелина Ценева
  Преподавател Годишно обучение
 • Иглика Иванова
  Преподавател Годишно обучение
 • Йоана Събчевска
  Преподавател Годишно обучение
 • Лилия Шопска
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Любомир Николов
  Преподавател Годишно обучение
 • Макс Отолини
  Преподавател Годишно обучение
 • Маня Томова
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Мария Александрова
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Мария Даракова
  Преподавател Годишно обучение
 • Мария Димова
  Преподавател Годишно обучение
 • Мария Динева
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Мария Митева
  Преподавател Годишно обучение
 • Мария Пешкова
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Марияна Стоянова
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Мая Родина
  Мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Милена Йовова
  Преподавател Годишно обучение
 • Милена Тодорова
  Преподавател Годишно обучение
 • Михаела Тодорова
  Асистент­ - мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Моника Николова
  Преподавател Годишно обучение
 • Наре Манукян-Байданова
  Преподавател Годишно обучение
 • Нора Тосунова
  Преподавател Годишно обучение
 • Павлина Арабаджиева
  Мениджър Работа с клиенти Интензивно обучение
 • Петър Цукев
  Преподавател Годишно обучение
 • Петя Стоилова
  Преподавател Годишно обучение
 • Пламена Енева
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Пламена Медарова
  Преподавател Годишно обучение
 • Пролетина Атанасова
  Преподавател Годишно обучение
 • Радостина Иванова
  Преподавател Годишно обучение
 • Рени Стоева
  Преподавател Годишно обучение
 • Росица Китанова
  Преподавател Годишно обучение
 • Симона Стоянова
  Преподавател Интензивно обучение
 • Стела Братоева
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Стилиана Йорданова
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Александрова
  Старши преподавател Годишно обучение
 • Теодора Дончева
  Преподавател Годишно обучение
 • Теодора Стефанова
  Преподавател Годишно обучение
 • Цвета Иванова
  Мениджър Работа с клиенти Годишно обучение
 • Цветелина Симеонова
  Експерт преподавател Годишно обучение
 • Янита Тачева
  Преподавател Годишно обучение
Научете повече за BRITANICAМИСИЯ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.