Skills for Business B1, B2, C1

Skills for Business са специализирани интензивни модули, които наблягат на английския език, използван в дадена сфера, и развиват специфични практически умения, приложими в работна среда. Модулите могат да допълват вече активна програма в BRITANICA или да създават нова в комбинация от няколко умения, които желаете  служителите ви да развиват.

В модулите се разглеждат реални бизнес казуси и се заучават стратегии за справяне със ситуации от работното ежедневие. Чрез множество ролеви игри практикуваме наученото и от знание го превръщаме в умение.

Корпоративното обучение е изключително гъвкаво както за индивидуални курсове, така и за групи. Адаптирането на съществуващи програми или създаването на нови се случва по ваше желание с цел да направим служителите ви по-квалифицирани и конкурентоспособни.

English for Emails

Модулът акцентира върху спецификата на писане на имейли, като обръща внимание не само на езиковите правила, но и на характерните за този комуникационен канал етикет и фразеология. Курсистите се учат как да структурират електронно съобщение, колко формален език да използват и как да правят и отговарят на запитвания.

Модулът акцентира върху спецификата на писане на имейли, като обръща внимание не само на езиковите правила, но и на характерните за този комуникационен канал етикет и фразеология. Курсистите се учат как да структурират електронно съобщение, колко формален език да използват и как да правят и отговарят на запитвания.

English for Presentations

Модулът дава на курсистите необходимите езикови знания и техники, които ги правят ефективни презентатори. Покриваме основните елементи от процеса на презентиране – от първоначални приготовления, през поведение и интонация, до техники за справяне с несигурността при говорене пред аудитория.

Модулът дава на курсистите необходимите езикови знания и техники, които ги правят ефективни презентатори. Покриваме основните елементи от процеса на презентиране – от първоначални приготовления, през поведение и интонация, до техники за справяне с несигурността при говорене пред аудитория.

English for Meetings

Вашите служители усвояват уменията за ефективно насрочване, отмяна и промяна на срещи; изготвяне и промяна на дневния планинг; стратегии за отправяне и отговор на предложения по време на работна среща; техники за дипломатично изразяване на съгласие, несъгласие и различно мнение; провеждане на конференция.

Вашите служители усвояват уменията за ефективно насрочване, отмяна и промяна на срещи; изготвяне и промяна на дневния планинг; стратегии за отправяне и отговор на предложения по време на работна среща; техники за дипломатично изразяване на съгласие, несъгласие и различно мнение; провеждане на конференция.

English for Marketing and Advertising

Модулът обхваща набор от умения и теми като срещи с клиенти, обсъждане на кампании, прессъобщения, маркетингов план и др. Набляга се на развиване на вербални умения и речников запас в съответния контекст чрез презентации, ролеви игри, официални телефонни разговори и тн.

Модулът обхваща набор от умения и теми като срещи с клиенти, обсъждане на кампании, прессъобщения, маркетингов план и др. Набляга се на развиване на вербални умения и речников запас в съответния контекст чрез презентации, ролеви игри, официални телефонни разговори и тн.

English for Sales and Purchasing

Модулът е подходящ ако служителите ви имат нужда от ефективни комуникативни умения при работа с колеги и клиенти в сферата на търговията. Изучават се основни изрази и техники, които гарантират успешна комуникация с доставчици, колеги, както и решаване на казуси, запитвания и оплаквания.

Модулът е подходящ ако служителите ви имат нужда от ефективни комуникативни умения при работа с колеги и клиенти в сферата на търговията. Изучават се основни изрази и техники, които гарантират успешна комуникация с доставчици, колеги, както и решаване на казуси, запитвания и оплаквания.

English for Negotiating

Модулът включва езикови умения и ефективни стратегии, приложими по време на преговори. Темите покриват всички етапи от процеса на преговори – от подготовката, през самото преговаряне, както и елементи като контраоферти и резолюции.

Модулът включва езикови умения и ефективни стратегии, приложими по време на преговори. Темите покриват всички етапи от процеса на преговори – от подготовката, през самото преговаряне, както и елементи като контраоферти и резолюции.

English for Accounting

Курсистите изучават езиковите умения, свързани със сферата на счетоводството и финансите, както и техники и стратегии за постигане на конкретни цели по време на презентации и срещи. Част от темите са интерпретиране на финансови отчети, данъчни системи, одит и др.

Курсистите изучават езиковите умения, свързани със сферата на счетоводството и финансите, както и техники и стратегии за постигане на конкретни цели по време на презентации и срещи. Част от темите са интерпретиране на финансови отчети, данъчни системи, одит и др.

English for Legal Professionals

В този модул курсистите говорят по правни теми в делова среда. Научава се терминологията и фразеологията, необходима за уверена комуникация с клиенти и партньори. Засягат се основни сфери като търговско, трудово, авторско право и др. Разиграваме ролеви игри с реални казуси.

В този модул курсистите говорят по правни теми в делова среда. Научава се терминологията и фразеологията, необходима за уверена комуникация с клиенти и партньори. Засягат се основни сфери като търговско, трудово, авторско право и др. Разиграваме ролеви игри с реални казуси.

English for Customer Care

Работещите ежедневно с клиенти в различни сфери имат нужда от набор от умения, изразни средства и фрази, които да им позволяват по-лесно и ефективно общуване. Всеки урок  представя различна ситуация при работа с клиенти. Чрез ролеви игри подобряваме езиковите и практическите си умения.

Работещите ежедневно с клиенти в различни сфери имат нужда от набор от умения, изразни средства и фрази, които да им позволяват по-лесно и ефективно общуване. Всеки урок  представя различна ситуация при работа с клиенти. Чрез ролеви игри подобряваме езиковите и практическите си умения.

English for HR

Курсът е подходящ за мениджъри, служители и професионалисти, които се грижат за развитието на екипа на компанията, която представляват. Курсистите усвояват съответните изрази и лексика за ефективна комуникация чрез казуси за набиране на персонал, бонуси и привилегии за служителите, работни взаимоотношения и др.

Курсът е подходящ за мениджъри, служители и професионалисти, които се грижат за развитието на екипа на компанията, която представляват. Курсистите усвояват съответните изрази и лексика за ефективна комуникация чрез казуси за набиране на персонал, бонуси и привилегии за служителите, работни взаимоотношения и др.

English for Telephoning

Модулът дава на вашите служители увереност, когато приемат или правят телефонно обаждане; искат и дават информация по телефона; уговарят и променят срещи; отговарят на клиентски оплаквания. Курсистите развиват умения за активно слушане и се учат да структурират речта си по телефона така, че да бъде максимално ясна за отсрещната страна.

Модулът дава на вашите служители увереност, когато приемат или правят телефонно обаждане; искат и дават информация по телефона; уговарят и променят срещи; отговарят на клиентски оплаквания. Курсистите развиват умения за активно слушане и се учат да структурират речта си по телефона така, че да бъде максимално ясна за отсрещната страна.

English for Logistics

Модулът набляга на комуникацията в богат набор от логистични роли включително превозвачи, доставчици и куриери. Засегнатите теми са свързани с логистиката – транспорт и доставка, склад и съхранение, финанси и документация.

Модулът набляга на комуникацията в богат набор от логистични роли включително превозвачи, доставчици и куриери. Засегнатите теми са свързани с логистиката – транспорт и доставка, склад и съхранение, финанси и документация.

English for the Energy Industry

Модулът е разделен на теми като производство на енергия, опазване на околната среда, технологии, PR, бизнес политика и стратегии. Курсистите усвояват ключови думи и фрази в работен контекст.

Модулът е разделен на теми като производство на енергия, опазване на околната среда, технологии, PR, бизнес политика и стратегии. Курсистите усвояват ключови думи и фрази в работен контекст.

English for Socializing

Модулът учи курсистите как да изграждат добри отношения с колеги и клиенти. Включват се основни изрази и техники за водене на разговор, които помагат на курсистите да се социализират и да изградят бизнес контакти на английски език. Ролевите игри обогатяват комуникативните способности и спомагат за преодоляването на междукултурните проблеми.

Модулът учи курсистите как да изграждат добри отношения с колеги и клиенти. Включват се основни изрази и техники за водене на разговор, които помагат на курсистите да се социализират и да изградят бизнес контакти на английски език. Ролевите игри обогатяват комуникативните способности и спомагат за преодоляването на междукултурните проблеми.