Very Young Learners 1 – 3-та група

 

Продължителност: 30 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 1уч. ч. (х40 мин)
За: деца, които ще бъдат в първи клас след две години

Учим английски по забавен, творчески и разбираем начин. Чрез игри, песни, танци и интерактивна мултимедия привличаме и задържаме вниманието на децата и правим плавен преход към живота им в училище. Пренасяйки любимите им занимания в класната стая, създаваме любов към езика и ученето.

Езикови умения
При успешно завършване на курса детето ви ще може да:

  • Разбира, следва и дава кратки инструкции;
  • Разпознава малките букви от азбуката, както и думи започващи с тях;
  • Разпознава и използва основна лексика и цели фрази, свързана с обкръжението;
  • Разпознава и произнася звуците и буквите, както и думите, започващи със съответната буква, чрез метода phonics.

Социални умения
В BRITANICA вярваме, че чрез усвояването на езика децата придобиват и други ценни умения, които им помагат във и извън класната стая. Работим усилено над:

Умения за критично мислене – окуражаваме децата да задават въпроси, да осмислят информацията и да свързват наученото с опита си.
Екипност – учим се да общуваме с връстници и с по-възрастните. Работим в групи, за да свикнем с екипната работа.
Креативност – чрез рисуване, пеене, майсторене, танци, осмисляме света с отворено съзнание и намираме множество решения на дадена задача.
Ценности и добродетели – учим се на взаимопомощ, уважение, радост от успехите на другите.

Базисни умения при най-малките
Фина моторика - доказано е, че развитието ѝ е тясно свързано с речта и мисленето. Децата с добре развита фина моторика имат и по-добра логическа мисъл и памет и могат да се концентрират за по-дълго.
Училищни навици – от навика да седи на чин, през това да подреди пособията си и да се съсредоточи над задачите, всичко това е в основата на бъдещото развитие на детето в класната стая.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

  • End of School Year Show
    Шоу в края на учебната година
  • Festival Lessons
    Празниците правят ученето забавно

Open Lessons

Два пъти годишно каним вас, родителите, в класната стая да видите отблизо колко много знае детето ви и колко е израснало. Откритите уроци повишават мотивацията и концентрацията, а подкрепата ви е ключова за успешното развитие на вашето дете.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно с материала.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса, и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ

Education Today

A BLOG BY BRITANICA