Английски език за ученици 6 и 7 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Oxford Discover 4 (M4) – 6-7 кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 15 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин). Занятията се провеждат в делнични дни, спрямо училищната смяна на децата.
За: шестокласници и седмокласници - досегашни и нови ученици на BRITANICA

Помагаме на децата да разширят хоризонтите си, да придобият самостоятелност и увереност.

Програмата М4 акцентира върху активното ползване на ключовите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране)  в различни ежедневни ситуации, както и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, съответстващи на изискванията за владеене на английски на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка.

Този курс е подходящ за деца, които са запознати с правилата за употреба на основната и най-често използваната граматика и които да могат да я прилагат самостоятелно, избягвайки грешки при формирането и употребата ѝ. През годината учениците ще усвоят езикови стратегии, ще могат да импровизират и разсъждават по различни теми. В края на курса децата ще имат основата, върху която ще се гради подготовката за изпита за сертификата на Cambridge РЕТ for Schools, на който ще могат да се явят следващата учебна година, за да получат международно признат езиков сертификат на Cambridge.

Езикови умения
В края на учебната година курсистите ни ще могат:

 • да използват и прилагат новоусвоените граматически познания активно и самостоятелно;  
 • да съставят граматически правилни изречения, използвайки основни граматически конструкции като сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, различни начини за изразяване на бъдеще време, сегашно перфектно времe;
 • да изказват предпочитания, да дават примери и да защитават мнението си;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различни формати – доклад, реч, интервю и др.;
 • да използват стратегии за разбиране на непознати текстове;
 • да извлекат целта на автора, основната идея и детайли на даден текст, както и мнението на говорещия;
 • да правят заключения и обощения за информацията в текст;
 • да определят главните и второстепенните герои в текста, техните силни и слаби страни.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Активностите в програмата М4 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности моривираме курсистите си да мислят критично, да възприемат пълноценно информацията, която получават, и да вземат решение по какви начини могат да я използват. Благодарение на тези умения те могат да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим да ги научим да мислят, а не да помнят наизуст.

Развиваме и способността им за работа в екип. Голяма част от задачите ни изискват работа по двойки или в групи. Това помага на учениците да общуват директно един с друг и засилва уменията им да се изслушват и да обменят информация и мнения. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието, като така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ
 

Global Village


Изучаване на втори чужд език в BRITANICA

Kурсисти на BRITANICA, които са изучавали английски език две последователни години и имат много висок резултат, могат да изучават допълнително немски. Всеки чужд език подобрява когнитивните способности, логиката и уменията за изразяване на мнение. Вярваме, че след две години трупане на знания по чужд език, детето  е готово да започне да изучава още един - с усет и разбиране.