Английски език за ученици 6 и 7 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Oxford Discover 4 (M4) – 6-7 кл.

Курсът се предлага вече и ОНЛАЙН.
 

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 2 уч.ч. (х45 мин)
За: шестокласници и седмокласници - досегашни и нови ученици на BRITANICA

Програмата съответства на ниво B1.1 от Европейската езикова рамка. Курсът е изключително предизвикателен и разширява хоризонтите на курсистите, прави ги самостоятелни и уверени. Това е едно от първите нива, в които детето ви може да импровизира по непозната тема и да аргументира своите идеи. Фокусът е разпределен върху активното ползване на езика в ежедневни ситуации и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури на ниво В1.

Следващата година детето ви ще може да се яви на изпит за международния сертификат на Cambridge – PET for Schools.

Езикови умения
При успешно завършен курс на обучение, детето ви ще може да:

 • Използва стратегии за сравнение и контраст и за причинно-следствена връзка;
 • Дефинира целта на автора и изказва мнение за героите, техните качества и силни и слаби страни;
 • Прави заключения и обобщения на базата на информацията в текста;
 • Преразказва съдържание със свои думи;
 • Определя основната идея и детайлите на текста при четене и слушане;
 • Класифицира и категоризира информация;
 • Дава примери, изказва мнението си и предпочитания си, както и предположения по различни въпроси;
 • Описва събития в хронологичен ред;
 • Съставя граматически правилни изречения като използва различни глаголни времена;
 • Съставя текст с дължина 110-130 думи в различен формат – доклад, реч, текст, изразяващ мнение по даден въпрос, интервю.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Критично мислене – окуражаваме детето ви да мисли и задава въпроси, за да може да обхване цялата картина, да прекара информацията през собствените си преживявания и така да я осмисли.
Работа в екип – във всеки час имаме заложена работа по групи, за да се научим да се сработваме, изслушваме и да постигаме високи резултати заедно.
Креативност - даваме воля на въображението си и развиваме способността за решаване на проблеми.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • End of School Year Show
  Шоу в края на учебната година
 • Hobby Clubs
  Учим през това, което ни е най-интересно
 • Young Explorers Club
  Допълнителни знания в почивните дни
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно
 • Readers
  С любов към четенето

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ
 

Global Village


Изучаване на втори чужд език в BRITANICA

Kурсисти на BRITANICA, които са изучавали английски език две последователни години и имат много висок резултат, могат да изучават допълнително немски. Всеки чужд език подобрява когнитивните способности, логиката и уменията за изразяване на мнение. Вярваме, че след две години трупане на знания по чужд език, детето  е готово да започне да изучава още един - с усет и разбиране.