Английски език за ученици 5 и 6 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Oxford Discover 3 (M3) – 5-6 кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 15 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: петкокласници и шестокласници - досегашни и нови ученици на BRITANICA


Бележим смел скок и правим значителен прогрес в английския език.

Програмата М3 дава възможност на децата да задълбочат развитието на езиковите си умения. Активностите, включени в рамките ѝ, представят разнообразни стратегии за четене, слушане и писане във всеки урок. Тези езикови стратегии имат за цел да научат децата да четат и мислят критично, полагайки основата, върху която ще се гради подготовката както за изпита за сертификата на Cambridge – KЕТ, на който ще могат да се явят в края на учебната година, така и за изпитите за сертификатите PET, FCE, CAE и CPE, последният от които е най-високата квалификация на Cambridge по английски език. 

Развиваме усилено и свободата на общуване като за първи път курсистите ни ще работят по проекти в група, които ще презентират пред по-широка публика.

Езикови умения
В края на учебната година децата ще могат:

 • да изказват своето мнение и да го обсъждат със събеседник;
 • да описват устно прилики и разлики;
 • да говорят за навици, които са имали в миналото;
 • да съставят граматически правилни изречения в сегашно просто и продължително време, минало просто и продължително време, ще владеят различни начини за изразяване на бъдеще време;
 • да използват диаграми, с които да визуализират информацията от текст;
 • да съставят текст с дължина 110-130 думи в различен формат – пиеса, писмо, поема, доклад, реч, интервю и др.;
 • да извличат основната идея и детайлите на даден текст;
 • да преразказват текст със свои думи;
 • да използват различни стратегии за справяне със задачи за четене с разбиране.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Активностите в програмата М3 са фокусирани не само върху езиковите умения, но и върху развитието на личностни качества, ценни за всеки ученик през 21. век.

С различни активности мотивираме учениците да мислят критично, да разбират връзките между различни неща, да решават задачи, да категоризират информация по важност. Целим те да усвояват материала и да разсъждават върху него, а не да учат наизуст.

Наред с това стимулираме уменията на децата за работа в екип. Често задачите, които изпълняват, изискват работа по групи или двойки. Така учениците ни свикват да се изслушват и да обменят информация и мнения. В дейностите ни са предвидени и творчески занимания, които им помагат да разгърнат своята креативност, да търсят решения на проблеми и да дават воля на въображението си.

Не пропускаме и да четем художествена литература, с която откриваме чудния свят на книгите и възпитаваме любов към знанието. Така си отваряме апетит за още много нови приключения на английски.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето Ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето Ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ
 

Global Village


Изучаване на втори чужд език в BRITANICA

Kурсисти на BRITANICA, които са изучавали английски език две последователни години и имат много висок резултат, могат да изучават допълнително немски. Всеки чужд език подобрява когнитивните способности, логиката и уменията за изразяване на мнение. Вярваме, че след две години трупане на знания по чужд език, детето  е готово да започне да изучава още един - с усет и разбиране.