Английски език за ученици 7+ клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Open Mind 2 (H2) – 7+ кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 15 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ учебни часа (х45 мин)
За: тийнейджъри, които вече имат езикова основа и искат да продължат да я надграждат

Правим смела стъпка напред към придобиването на международен езиков сертификат на Cambridge.

Темите в ниво H2 са ориентирани към интересите и вълненията на съвременните тийнейджъри. Едновременно с това активностите, около които се концентрират часовете, целят развитието на четирите езикови умения - говорене, писане, четене и слушане с разбиране, до ниво, което е достатъчно високо за явяването на изпит за международен сертификат KET for Schools на Cambridge.  В течение на курса запознаваме учеиниците си с формата на изпита за сертификата, както и правим два срочни изпита, които са симулация на реална изпитна обстановка.

За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията - разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Езикови умения
В края на учебната година нашите курсисти ще могат:

 • да прилагат активно, самостоятелно и без грешки новата граматика в разговори и писмени текстове;
 • да комуникират уверено на различни практически теми;
 • да използват по-богат набор от думи и изрази, чрез които да изказват мнение, да правят предложения, да задават допълнителни въпроси и да постигат съгласие;
 • да започнат да структурират по-сложни изречения като използват агрументи, примери и обяснения;
 • да познават и съставят различни текстове – блог, есе, доклад и др., на разнообразни теми;
 • да структурират текстове с ясен фокус според изискванията на формата;
 • да прилагат основни стратегии за скоростно четене на средно дълъг текст;
 • да извличат конкретна информация или основната идея на текст;
 • да разпознават значението на непознати думи на база контекст;
 • да използват стратегии за слушане с разбиране за откриване на основни идеи, ключови думи и специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене в реални ежедневни ситуации.

През годината детето ви ще положи 2 срочни изпита, които са адаптирани по формата на изпита КET и са симулация на реална изпитна обстановка.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
В ниво H2 се стремим да развием критичното мислене на учениците и други важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете ги мотивираме да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият умението си за идентифициране на източници на информация; да подобрят компютърната си грамотност; способността си да си поставят цели и да се подготвят самостоятелно за различни ежедневни ситуации.

Стремим се да стимулираме любопитството и любознателността на учениците. Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ