Open Mind 1 (H1) – 7-9 кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: гимназисти, които започват да изучават английски

Приемаме предизвикателството и се потапяме в света на английския език.

Програмата H1 е подходяща за деца, които правят първите си стъпки в обучението по английски или имат пропуски в базисните познания и умения.

Обучението е интензивно, така че да поставим основите и да надградим уменията на тийнейджърите да използват английския в ежедневието си. Концентрираме се около теми, които ги вълнуват, мотивираме ги да изразяват мнението си и да усвояват граматичния материал посредством дискусии.

За да стимулираме децата към постигането на по-добри резултати, ги потапяме в среда, в която се говори изцяло на английски език, както и използваме различни изпитани методи през годините. Един от тях е геймификацията – разработихме специално приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Чрез активностите в нивото поставяме основите, върху които да изградим уменията, нужни на учениците, при явяване на изпита за сертификата на Cambridge – KET for Schools, на който ще могат да се явят през следващата учебна година, за да получат международно признат сертификат.

Езикови умения
В края на учебната година учениците ще могат:

 • да използват често срещани изрази, с които да се аргументират по време на разговор;
 • да могат да използват думи и изрази на различни теми, свързани със заобикалящия ги свят;
 • да пишат кратки текстове в различен формат – онлайн пост във форум, описание, кратка статия, есе, кратък разказ и др.;
 • да използват свързващи фрази между различните параграфи при писането на текст;
 • да могат да разбират и следват инструкции на английски език;
 • да могат да слушат с разбиране, с цел отсяване на основна и второстепенна информация;
 • да могат да извличат фактологична информация от текст (часове, дати, имена), който слушат;
 • да могат да четат и да разбират текстове в различен формат – статия от списание, онлайн изследване, биография, блог;
 • да могат да прилагат различни стратегии за четене с разбиране, например, да могат да обобщават информацията на текста със свои думи, да могат да извлекат целта на автора или героите.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
В ниво H1 учим децата да мислят критично и развиваме други техни важни житейски умения, които ще са полезни за бъдещата им реализация.

По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – в малки групи или по двойки, като задачите, които получават, им помагат да развият способност да управляват времето си, да запомнят нова лексика, да се адаптират лесно, да вземат решения, да индентифицират силните и слабите си страни и да имат добра самооценка. Това са едни от най-търсените умения във всички професионални направления днес.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ

Education Today

A BLOG BY BRITANICA