Английски език за начинаещи ученици 6 и 7 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Next Move 2 (T2) – 6-7 кл.

Курсът се предлага вече и ОНЛАЙН.
 

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч.ч. (х45 мин)
За: ученици в шести и седми клас, които имат солидни познания по английски език

Курсът е разработен със специален фокус към тийнейджърските очаквания, интереси и нужди. Детето ви има солидна езикова основа, която надгражда във всеки от езиковите компоненти. Възпитаваме любов към книгите и градим солидна лексикална основа, в която детето ви среща и упражнява думите и изразите в естествени за него ситуации, чрез игри и задачи.

Езикови умения
При успешно завършен курс детето ви ще може да:

 • Разбира и следва инструкции на английски език;
 • Слуша и чете с разбиране за основна и второстепенна информация;
 • Предвижда съдържание от заглавие или изображения;
 • Изразява лично мнение по различни теми;
 • Говори по ежедневни и абстрактни теми;
 • Чете кратки текстове в различен формат – статия, интервю, поема, рекламна брошура, разказ;
 • Пише кратки текстове с различен формат и теми като използва параграфи и структурира информацията по важност.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Критично мислене и креативност – четем текстовете с разбиране, говорим и мислим критично над прочетеното, изказваме собственото си мнение, учим се да приемаме гледната точка на другия и така да разширяваме кръгозора си.
Екипна работа и сътрудничеството - в груповите занимания ставаме ефективни слушатели, учим се на търпение и контрол. Ставаме по-отворени към света и развиваме лидерски качества. 
Самооценка – детето ви си поставя цели и в последствие оценява дали ги е постигнало. Самооценката му помага да си поставя правилните цели и да се стреми към развитие.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • End of School Year Show
  Шоу в края на учебната година
 • Hobby Clubs
  Учим през това, което ни е най-интересно
 • Young Explorers Club
  Допълнителни знания в почивните дни
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно
 • Readers
  С любов към четенето

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ
 

Global Village


Изучаване на втори чужд език в BRITANICA

Kурсисти на BRITANICA, които са изучавали английски език две последователни години и имат много висок резултат, могат да изучават допълнително немски. Всеки чужд език подобрява когнитивните способности, логиката и уменията за изразяване на мнение. Вярваме, че след две години трупане на знания по чужд език, детето  е готово да започне да изучава още един - с усет и разбиране.