Английски език за начинаещи ученици 5 и 6 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Next Move 1 (T1) – 5-6 кл.

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: от 16 септември до 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: тийнейджъри (5. и 6. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика 


Помагаме на децата да започнат да общуват свободно на английски език и да обогатят общата си култура.

Целта на нивото Т1 е надграждането на знанията и развиването на езиковата култура на тийнейджърите, като акцент е умението им да използват езика естествено в различни ситуации от ежедневието.

Програмата поставя солидна лексикална основа, тя позволява децата да срещат и упражняват думите и изразите в естествени за тях ситуации, чрез многообразни игри, задачи и дискусии на разнообразни теми.

Учениците са потопени в среда, в която общуването е само на английски език. Така ги стимулираме да прилагат успешно различните стратегии за писане, слушане и четене с разбиране, които са заложени в учебния план.

Обучението по време на програмата става в група. Това ни позволява да поставим децата в мотивираща среда, в която да подобрят социалните си умения. Независимо от това отделяме индивидуално внимание на всеки ученик, съобразявайки методите на работа според собствените му образователни потребности.

Езикови умения
В края на учебната година учениците ще могат:

 • да  разбират и следват инструкции на английски език, свързани с ежедневието в клас;
 • да разговарят по теми от заобикалящия ги свят – за времето, сезоните, при поръчване на храна в ресторант, разговор по телефон, минали събития, различни емоции, търсене на информация;
 • да пишат самстоятелно текстове на английски език, различни по форма и тема, като използват правилно основни пунктуационни знаци и параграфи – например описание на населено място, имейл за учебна програма, рецепта за любимо ястие, есе, дневник, забавна история, ревю на филм;
 • да четат и разбират кратки текстове в различни жанрове – статия от списание или блог, интервю, поема, рекламна брошура, разказ и др.;
 • да прилагат различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • да слушат и разбират текстове на близки до ежедневието теми – лични интереси и хобита, животни и храни, различни места (музеи, магазини и кина), разговори по телефона, пътувания и планове за бъдещето.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
С програмата Т1 целим да развием у децата важните умения на 21. век.

Активностите в часовете целят, освен да подсилят езиковата култура, да развият и способности за критично и креативно мислене, екипна работа, както и развититето на умението за самооценка.

Възпитаваме любов към знанието и ученето, мотивираме учениците да бъдат проактивни и да се учат от грешките си. Учим ги на добродетели като отговорност, толерантност към другите, да полагат грижа към природата и да допринасят за общността си.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ