Английски език за начинаещи ученици 5 и 6 клас | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Next Move 1 (T1) – 5-6 кл.

Курсът се предлага вече и ОНЛАЙН.
 

Продължителност: от 30 септември до края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (х45 мин)
За: тийнейджъри, които ще надградят и усвоят базисни знания по езика 


Детето ви усвоява граматичните и лексикални структури чрез групови дискусии и занимания, съобразени с интересите на тийнейджърите. Програмата е съобразена с индивидуалността на курсистите. Ако детето ви има визуална памет учи с много изображения и пиктограми; ако има слухова памет - с повторения и аудио упражнения. Ако детето ви е динамично, получава различни задачи, свързани с нуждата му от разнообразие – игри в група, състезания за време, работа на бялата дъска.

Езикови умения
При успешно завършен курс детето ви ще може да:

 • Разбира, следва и дава инструкции на английски език;
 • Разбира и използва лексика в кратки разговори на близки до ежедневието теми;
 • Използва думи и изрази на различни теми от заобикалящия ги свят;
 • Чете и разбира кратки текстове в различен формат – статия, интервю, поема, брошура, разказ;
 • Прилага различни стратегии в четенето с разбиране, което е важно умение и при полагането на изпитите на Cambridge;
 • Структурира кратки текстове в параграфи, включвайки свързващи думи и фрази;
 • Пише кратки текстове с различен формат и теми като използва изучената лексика и граматични структури.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Критично мислене и креативност – упражненията Brain Trainer стимулират детето ви да прави логически връзки, да използва асоциации, да решава различни казуси и така да усвоява новия материал по занимателен начин.
Екипната работа и сътрудничеството - детето ви работи в екип. Заедно научаваме как да бъдем ефективни слушатели, да бъдем търпеливи и да изслушваме позициите на другите - да сме толерантни и отворени към света. 
Умение за самооценка – детето ви си поставя цели в началото на всеки урок – според темата определя какво иска да научи – а в края на урока оценява дали го е постигнало. Това е важно умение, което ни помага да се стремим към все по-добри резултати.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още


Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на децата.

 • End of School Year Show
  Шоу в края на учебната година
 • Hobby Clubs
  Учим през това, което ни е най-интересно
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно
 • Readers
  С любов към четенето

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ