Подготовка на гимназисти за сертификат CPE | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Cambridge English: Proficiency (CPE)

Тази програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
Часовете протичат в изключително удобната ни онлайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – края на май
Посещения: 2 пъти седмично по 3 учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: ученици с много високо ниво на английски, които могат
свободно да използват сложни граматични структури
 

Курсът CPE подготвя курсистите за най-високия международен сертификат по английски на Cambridge – CPE, и съответства на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка. Целта ни е до края на курса учениците да могат да ползват всяко от уменията (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) на достатъчно високо ниво, така че да могат пълноценно и ефективно да се справят в житейска и в академична среда, както и да положат успешно изпита CРE. Сертификатът е силен способ за прием в едни от най-престижните университети в света.

Граматическите структури, които се изучават по време на курса, представляват надграждане посредством употреба на сложни конструкции, изключения от правилата (които се очаква курсистите вече да познават и свободно да прилагат) и специфична употреба на вече познати граматични структури. Целта е курсистът да демонстрира свободно уменията си да използва езика ефективно в писмена и говорима форма. 

Езикови умения
Целта на занятията в програмата CPE е развитие на четирите езикови умения (говорене, писане, четене и слушане с разбиране) до ниво, в което учениците ни ще се чувстват напълно свободни да използват езика във всякакви ситуации – и житейски, и академични. В края на годината те могат:

 • да комуникират свободно във всякакви ситуации по голямо разнообразие от теми – както ежедневни (любими занимания, планове за бъдещето и др.), така и по по-абстрактни (например позитивни и негативни аспекти на дадени професии; отношението на хората към властимащите; важността на цифрите в исторически аспект и др.), като използват лексика от съответната сфера;
 • да подкрепят отговорите си с аргументи, примери и обяснения с цел достигане до решение и убеждаване на събеседника;
 • да усъвършенстват официален академичен стил на писане и да използват активно сложна лексика и сложни граматични структури;
 • да могат да пишат текстове в различни жанрове в съответствие с изискванията и стандартите на изпита СРЕ: официално писмо; есе; статия; доклад; ревю; официално предложение (proposal), както и текст по един от изброените формати, но базиран на книга на английски език, която се очаква курсистът да познава добре и да може да анализира;
 • да пишат логически свързани текстове с ясен фокус, структура и използвайки художествени похвати;
 • да прилагат стратегии за четене с цел идентифициране на конкретна информация, разбиране на основната идея, извличане значението на непознати думи от контекста, отговаряне на въпроси и др.;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране с цел отпределяне на основна идея, извличане на информация и отговаряне на въпроси, разпознаване на ключови думи и др. при слушане на монолози и диалози между англоговорящи с различни акценти (британски, ирландски, шотландски) в реални ситуации.

Допълнителни умения, които развиваме през годината:
Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво CPE се стремим да стимулираме любопитството и любознателността на курсистите. Учим ги да си правят самооценка, да анализират постигнатите резултати и да си поставят цели, които да ги движат напред.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успех в академичен и личностен план. Стремим се да възпитаме младежите идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Online Practice
  Подготовка вкъщи

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ