Подготовка на гимназисти за сертификат FCE | BRITANICA - Курсове по Английски Език
Cambridge English: First (FCE)

Програма се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.
 

Продължителност: 16 септември – 31 май
Посещения: 2 пъти седмично по 2½ учебни часа (един учебен час е с продължителност 45 мин)
За: тийнейджъри (9., 10. и 11. клас), които се готвят за FCE

В ниво FCE курсистите ще се запознаят в детайли с формата на изпита за международния езиков сертификат на Cambridge FCE. Сертификатът отговаря на ниво В2.2 от Общата европейска езикова рамка. Програмата е разработена така, че да запознае курсистите с различни стратегии за справяне с всяка от частите на изпита в рамките на определеното време и по най-ефективния начин.

Часовете в нивото се провеждат изцяло на английски език. Използваме различни изпитани методи, с които да направим ученето на езика интересно и вълнуващо. Един от тях е геймификацията. Разработихме специално играта Class Real, с  която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

През годината курсистите ни полагат 4 практически теста и 2 пробни изпита (mock exams), които са по формáта на изпита FCE и са симулация на реална изпитна обстановка. Така им помагаме да развият уменията си за самостоятелна работа и справяне в изпитни условия без помощ от преподавател или съученици.

Езикови умения
В края на учебната година курсистите ни от ниво FCE ще могат:

 • да дискутират свободно голям брой познати теми от ежедневието (например любими занимания, планове за бъдещето, свободно време и др.) и абстрактни теми, за които да изказват аргументирано мнение, използвайки подходяща лексика от съответната сфера (например околна среда, пътуване, туризъм и др.);
 • да пишат текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита FCE – писмо до приятел, есе, статия, доклад, ревю (на филм, книга, хотел, ресторант и др.);
 • да използват художествени похвати за избягване на повторения, въвличане на читателя, даване на мнения и препоръки и др.;
 • да прилагат стратегии за скоростно четене на дълъг текст;
 • да могат, четейки или слушайки, да извличат темата и идеята на даден текст, както и значението на непознати или сложни думи на база контекст;
 • да разпознават различната стилистика и употреба на езика в различни по формат текстове;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текстовете;
 • да могат да разбират начина, по който се използва езикът, за да се постигне логическата връзка между изречения/параграфи в текста и/или да се въздейства върху читателя;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, да откриват специфични детайли и да разпознават ключови думи с цел извличане на конкретна информация.

Допълнителни умения, които развиваме през годината
Освен на академичното познание, в BRITANICA държим много и на личностното усъвършенстване. Затова в ниво FCE работим върху умението на тийнейджърите регулярно да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят следващи адекватни и ефективни цели.

Чрез активностите през учебната година се стараем всеки наш курсист да осъзнае и оцени, че позитивното мислене, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект. Възпитаваме у децата идеята, че знанието и успехът са личен приоритет.

За родителите
В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това е постоянната обратна връзка.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

 

Повече информация може да получите ТУК.

Какво още

Освен учебния план, имаме и няколко безплатни допълнителни програми, с които подобряваме знанията, уменията и общата култура на учениците.

 • Online Practice
  Подготовка вкъщи
 • Annual Charity
  Творим добрини
 • Festival Lessons
  Празниците правят ученето забавно

Workshops

Детето ви изготвя презентация, в която прави самооценка на знанията си по английски език. Фокусира се върху силните си страни и компонентите, които го затрудняват. Детето осмисля върху какви качества иска да работи, за да преодолее трудностите и да се развива.

Tutorials

Допълнителни часове за индивидуална работа спрямо нуждите и знанията на детето. Работим заедно за постигане на високи цели - всички курсисти да покриват академичните стандарти на нивото и да се справят успешно на международните изпити за сертификати на Cambridge.

Feedback

Залагаме на персоналната обратна връзка. Провеждаме индивидуални срещи с преподавателя на детето ви. През цялата година имате достъп до портфолио с всички негови тестове и проекти, а в края на всеки срок получавате детайлен срочен доклад за неговото ниво.

Как да запишете детето си

1

Обадете се или елате на място в един от филиалите ни преди да е започнала учебната година, за да обсъдим възможностите за обучение на детето ви.

2

Вашето дете ще направи тест за определяне на нивото, на базата на който ще определим какви знания има то и кое ще е най-ефективното за неговото обучение ниво.

3

Заедно с преподавател ще обсъдим резултатите от теста, целите и желанията ви за курс по английски, за да изберем този, който е най-подходящ за детето ви.

4

Задвижваме документите за записване, с които финализираме процеса и казваме „Старт“ на едно обещаващо бъдеще за детето ви.

За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ