Нашите партньори

Заедно за по-будна конкурентоспособна работна среда

MentorMate

Tърсихме партньор, който да притежава уникалната способност за комбинация на структурираност и гъвкавост. BRITANICA отговориха на това изискване, защото ни предоставиха курсове с утвърдена методология, същевременно съобразени със спецификата на бизнеса ни.

Даря Добрева
Отдел "Обучение и развитие"
HTI

BRITANICA е една от най-реномираните езикови школи, която гарантира ниво на преподаване, гъвкавост, ангажираност и добър пакет на предлаганата услуга. Служителите са доволни от персоналния подход към групата и вече са по-уверени. Хората в офиса имат единен стил на комуникация при кореспонденция след обучението по английски в BRITANICA.

Инж. Нина Вълчева
Административен директор
EKO

Служителите на EKO са удовлетворени от преминатия курс и от нивото на преподавателите. Забелязвам, че вече практикуват придобитите нови знания.

Ася Кръстева
Супервайзър "Човешки ресурси"
Economedia

Излючително сме доволни от работата на BRITANICA, която през годините на партньорство затвърди високия си професионализъм в предлаганата услуга към нас, както и в покриването на нашите изисквания за обучения на служителите.

Емилия Зафираки
Мениджър "Човешки ресурси"
OMV

Желаем да изразим нашето задоволство от професионализма на екипа на BRITANICA, както и от бързата обратна връзка и реакция на всички нови изисквания възникнали по време на обученията. 

Елена Кайрякова
Човешки ресурси
Atlas Consulting

BRITANICA разработиха за нас комбинирано обучение, в рамките на което служителите ни посещават занимания за общ и бизнес английски език в техните филиали и паралелно с това усъвършенстват свойте знания на професионална-счетоводна тематика. Програмата за счетоводен английски е изключително практична и интересна за нашите колеги.

Катина Стамова
Главен счетоводител
Interlease

Участниците в обучението бяха очаровани от преподавателите. Те са по-уверени в способностите си и с желание да продължат обучението си.

Лора Иробалиева
Специалист "Човешки Ресурси"
Aurubis

Обучението беше максимално интензивно, с натовареност през целия ден, в продължение на няколко седмици. Организацията и комуникацията преди и по време на провеждането им беше на нужното ниво, а преподавателите имаха професионален подход към учащите се.

Елена Плахова
Специалист "Обучение и развитие"
Socotab

Бизнес отношенията ни с BRITANICA се отличават с коректност и диалогичност. Учебният център работи на високо професионално ниво, с квалифицирани преподаватели с практически опит, като са вземани предвид конкретните езикови нужди на нашите проекти.

Мария Димитрова
Ръководител отдел "Управление на персонала"

Искате да бъдете наши партньори

Изпратете запитване и ще се свържем с вас за повече информация.
Вашите служители ще се явят на тест за определяне на ниво.
Ще предложим най-релевантната за вашите нужди програма.
Курсът по английски ще се провежда във вашия офис или в наш филиал.
За повече информация изпратете запитване и ще се свържем с вас.ЗАПИТВАНЕ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.