Business English Executive Class B1/B2/C1

В Business English Executive Class служителите ви изучават бизнес английски на високо ниво в симулирана работна среда, чрез дискутиране и решаване на реални казуси от съществуващи световни корпорации. Тя е и уникална подготовка за настоящи и бъдещи лидери, които искат и могат да бъдат промяната във вашата компания.

Програмата работи върху важните качества и умения, които всеки мениджър трябва да притежава, за да бъде успешен в кариерата си. Разиграват се ситуации, в които всеки мениджър попада – корпоративна среща, бизнес преговори, делегиране на задължения и т.н.

Какви възможности за обучение предлагаме?

  • От 60 до 110 учебни часа (в зависимост от броя на курсистите) за обучение в затворена група по месторабота.
  • 126 учебни часа за обучение в отворена група с други курсисти на BRITANICA.

Подготовката включва и 20 допълнителни учебни часа в интерактивна онлайн платформа — бърз, лесен и полезен преговор и самоподготовка.

В края на обучението всеки курсист получава сертификат, който доказва усвоените знания и умения по английски език.

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.