Business English Communication Class A1/A2

Business English Communication Class е програма, която полага основите и развива езиковите умения по английски в бизнес контекст. Тя цели да развие редица практически умения като комуникация в бизнес среда, презентационни и организационни умения, и други, за по-уверена и ефективна употреба на езика на работното място.

Във всеки урок се разглеждат реални казуси от света на бизнеса, което изгражда уменията за комуникация и мениджмънт, така нужни на всеки служител. Директната комуникация с други курсисти пък упражнява научените ключови фрази и думи и изгражда гледната точка на курсиста.

Какви възможности за обучение предлагаме?

  • От 80 до 110 учебни часа (в зависимост от броя на курсистите) за обучение в затворена група по месторабота.
  • 126 учебни часа в отворена група във филиал на BRITANICA.

Подготовката включва и 20 допълнителни учебни часа в интерактивна онлайн платформа — бърз, лесен и полезен преговор и самоподготовка.

В края на обучението всеки курсист получава сертификат, който доказва усвоените знания и умения по английски език.

 

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.