Кои сме ние

 

Над 18 години вдъхновяваме деца и възрастни чрез английския език.
Вярваме, че качественото образование е правилната стъпка към пълноценен и щастлив живот
и даваме всичко от себе си, за да имат нашите курсисти успешно бъдеще.

 

В какво вярваме

 

Вярваме в грижата

Градим сигурна среда за развитие, изпълнена с грижа и уважение, в която взаимно се учим да бъдем по-добри..

Вярваме в знанието

По време на учебната година наблягаме на  уменията за концентрация и стимулираме любопитството, което води до по-задълбочено проучване и вникване в материята.

Вярваме в целеустремеността

Подтикваме нашите курсисти да бъдат проактивни и им предаваме ценни уроци - как да управляват времето си, как да бъдат лидери и да решават логически въпроси.

Вярваме в общата цел

Емпатията ни прави по-добри хора. Заедно сме в добри и лоши моменти. Учим се да бъдем екип, заедно да се борим и да се радваме на успехите на другите. Така всички работим за голямата цел.

Вярваме в силата на мисълта

Нашите курсисти са креативни и ние им даваме поле за изява, за да продължават да развиват заложбите си. Нашите деца са умни и ние ги стимулираме да мислят и да избират сами без да ги съдим. Зареждаме ги с желание и позитивност и им вдъхваме увереност.

 

 

 

Екип, изграден от позитивни личности

 

17 филиала в 4-те най-големи града
7000 курсисти от 4,5 до 94 г.
Над 200 професионалисти, които дават всичко от себе си, за да бъдат нашите курсисти удовлетворени, образовани и подготвени да посрещнат възможностите, които животът им предоставя.
Нашият екип е изграден от млади и упорити личности, за които образованието е мисия.

 

 

 

Научете повече за нашата идентичност и възможностите, които предлагамеКАРИЕРИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.