Writing Academy (12-18г.)

Използваме свободата на лятото, за да усъвършенстваме писането на академично есе – ключово умение, което се изгражда постепенно и е изключително полезно при явяване на изпит за сертификат на Cambridge, подготовка за матура, мотивационно писмо за кандидатстване в университет, както и по време на самото следване.

Продължителност: 1 – 15 юли и 15 – 29 юли
Посещения: всеки делничен ден по 3½ астрономически часа (сутрин или следобед)

Срок за записване: до изчерпване на местата
За: ученици, които през септември ще бъдат между 7-и и 12-и клас


Според нивото на владеене на езика, учениците могат да се включат в едно от следните три нива:

 


Първо ниво: “The Paragraph”

Полагаме основите на академичното писане, като се учим как да изградим цялостен параграф – основната единица на всеки текст. Посредством творчески задачи, активираме и надграждаме речниковия си запас, задействаме въображението си и развиваме комуникационните си умения.

Второ ниво: “The Short Essay”

Усъвършенстваме умението за писане на кратко академично есе в три абзаца. Заедно анализираме идеите си, а в последствие всеки планира и структурира собствените си текстове. Програмата е обогатена с техниката Sketchnote taking, с която учим още по-интересно и ефективно.

Трето ниво: “The Essay”

Придобиваме задълбочени знания и умения за писане на различни видове академично есе - важен компонент на изпитите за сертификат на Cambridge Assessment English и на бъдещото ни академично развитие. Генерираме идеи самостоятелно и да ги структурираме в писмена форма.