Business English one:one A2/B1/C1

Програмата one:one е специално разработена за служители, които предпочитат да разполагат с времето си и да получат фокусирана върху техните нужди подготовка.

Бизнес английският в one:one е подготвен по система, при която упражненията, провеждани по време на обичайните групови занимания, са адаптирани за персоналните нужди на курсиста.

Преподавателят в one:one работи индивидуално с вашия служител.

Във всеки урок се развиват реални казуси от света на бизнеса, които подобряват уменията за управление, така нужни на всеки лидер и служител с идеи. Преподавателят на BRITANICA адаптира усвояването на нова лексика спрямо потребностите на вашия служител.

Обучението включва и допълнителна онлайн самоподготовка извън класната стая за изключителни резултати.

Мотивираност

Един от най-мотивиращите фактори за служителите на дадена компания, е възможността да израстват и да се развиват, да придобиват нови умения. Курсовете, които предоставяте на служителите си, са ценна добавена стойност, която повишава ангажираността им. Инвестирането в развитието на собствения персонал е сред най-възвръщаемите инвестиции за една фирма.

Ефективност

Първото условие за висока ефективност са правилно поставените цели. Ние тестваме езиковите умения на вашите служители, за да определим нивото им на английски. Подбираме подходящия курс и допълнителните модули, които отговарят на нуждите на компанията. Обучението може да бъде както във ваш офис, така и в наш филиал.

Отчетност

От BRITANICA предоставяме регулярна  обратна връзка, съдържаща информация за присъствия на курсистите, резултати от междинни и финални тестове, преподаден материал, развитие на всеки служител и препоръки. В случай на казус с някой от курсистите (поредни отсъствия или ниска успеваемост) ви уведомяваме своевременно.