Защо Skills Gap е важен показател за Вашата компания?

Английският е езикът на глобалния бизнес. Значението му в световен мащаб нараства с всяка изминала година, както за страните с този майчин език, така и за останалите държави. Според проучването на Cambridge* сред 5,373 служители от 38 държави изискванията за владеене на английски на работа растат, защото за 95% от анкетираните работодатели тези лингвистични умения са важни. Във финансовия, банковия и правния сектор се изисква най-високо езиково ниво заради спецификите при сключване на международни договори, разбиране на тематични инструктажи и ръководства, както и следене за нововъведения в глобален мащаб. От направеното проучване се извежда още едно заключение - че има 40% Skills Gap във фирмите – разминаване между нужните езикови умения за заеманите от служителите позиции спрямо действителните. Въпреки че кандидатите почти винаги минават през интервю на английски за тяхното наемане, компаниите, които оценяват високо необходимостта от English Language Proficiency, се обръщат и към експерти за външно езиково оценяване.

*'English at Work:global analysis of language skills in the workplace', September 2016

Ще се съгласите, че за една компания с чуждестранни партньори, клиенти и служители английският език играе решаваща роля за вътрешната и външна комуникация. Стъпките, които Вие може да предприемете във Вашия офис, за да проучите актуалната ситуация, са:

  • да оцените нуждата от езиков курс за Вашите служители
  • да проведете езиков одит за определяне на изходящото им ниво
  • да осигурите подходящото обучение спрямо нуждите на всеки Ваш колега.

Какво представлява езиковият одит, който провежда BRITANICA?

Езиковият одит е услуга, която предлагаме за оценяване на всеки един компонент от владеенето на английски език поотделно – четене, писане, говорене и слушане (от А1 до С2 според Европейската езикова рамка). Благодарение на този детайлен изпит и резултатите от него Вие придобивате представа за конкретните умения на Вашите служители. След това може да ги съпоставите с изискванията за Вашата бизнес среда. Провеждането на езиков одит може да бъде самостоятелна услуга с много приложения:

  • определяне на нивото по английски при подбор на квалифициран персонал
  • оценяване на всяко отделно езиково умение с конкретно ниво
  • консултация за конкретен фокус на обучение.

След получаване на резултатите от езиковия одит, обсъждаме с Вас от каква езикова подготовка имат нужда Вашите служители. При интерес за провеждане на самото обучение, наш приоритет е да намерим най-релевантната за нуждите Ви програма.

Какви са ползите от фирменото обучение в BRITANICA?

Програмите за изучаване на английски покриват широк спектър от придобиване на езиковия умения, като същевременно с това може да се спрете и на специализирани модули за надграждане на специфични работни умения. Ще Ви ориентираме с удоволствие към вида програма, която ще е най-подходяща за Вашия фирмен фокус. Това може да бъде курс по:

  • General English
  • Business English
  • Skills for Success
  • Специализирани модули Skills for Business.

По време на обучението си Вашият екип прилага езиковите си умения на практика, намира решения на бизнес case studies и тренира work skills. Разнообразието на активностите във всеки урок разгръща индивидуалния потенциал на всеки курсист по един увлекателен начин. Колегите Ви ще имат различни задачи – от провеждане на бизнес среща, през писане на формални мейли до изготвяне на презентация и много още. Курсът по английски за Вашите служители ги подготвя не само за по-високо ниво по езикa, но и гради тяхната увереност да поемат все по-отговорна роля в глобалното бизнес общество.

Свържете се с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук, за да обсъдите заедно опциите за езиков одит и обучение за Вашите експерти.

ПОДОБНИ

Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 1-ва част

Kачествата на 21-ви век са неразделна част от уменията за професионална реализация днес.

Как да планирате провеждането на курса по английски език за Вашия екип?

Споделяме Ви от нашия опит добрите практики на компаниите, избрали BRITANICA за своето обучение по английски.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.