Техниката, която помага на писането и развива креативността

Едно от свежите нововъведения на тазгодишните летни програми се нарича Sketchnote Taking. Това е техника, която курсистите от Writing Academy 2 използват за систематизиране на информацията. Ето и малко факти:


1. Writing Academy 2
Лятна програма, по време на която се учим да пишем академично есе в 4 параграфа.
Типовете есе, върху които работим, са:

 • разказвателно есе;
 • сравнително есе;
 • есе за мнение.

Академичното есе в 4 параграфа е важна стъпка преди овладяването на есето в 5 параграфа - компонент от изпитите за международен сертификат на Cambridge. Овладяването на академичното писане по английски помага на децата и в други предмети от училище.


2. Sketchnote Taking
Метод за водене на бележки, в който част от информацията е представена визуално. Мозъкът е ангажиран по няколко начина:

 • с фактологична информация;
 • с креативност;
 • с фина моторика.

С това съчетание успяваме да впрегнем целия потенциал на мозъка си. Така 3 в 1 е очаквано добра комбинация, с която мозъка ни светва докато учим.


На пръв поглед изниква въпросът как скицирането и фрагментирането на информацията помага на процеса по писане на есе, в който трябва да се създаде цялостен текст. А отговорите на въпросите най-ефективно се намират в практиката. Затова посещаваме един час на мис Мария от филиал Прага, за да видим с какво се занимават децата, какво и колко пишат и как използват скицирането на практика.

За да 'влезем в час', урокът започва игра – всеки получава карта от тесте и с нея трябва да намери партньора си в стаята. Двойките сядат гръб в гръб и ученик А рисува фигура на листа си, като в същото време дава инструкции на ученик B. Идеята е накрая двете рисунки да са максимално близки. Така се упражнява даването и следването на инструкции. След това в една Вен диаграма, всяка двойка трябва да опише приликите и разликите в крайния резултат. Работят върху уменията да сравняват – като част от обучението за сравнителното есе.Следващата задача отново е свързана със сравняване и оценяване – децата вадят домашните си, които представляват Sketchnotes за предишния урок и по групи дискутират работите си, всеки презентира своя проект пред групата, а останалите го оценяват – кои са добрите му страни и какво още може да подобри. Така, освен, че всички рефлектират върху собствения си труд, успяват да се съизмерят и с останалите, което винаги действа стимулиращо и отрезвяващо.Следват още куп игри-упражнения – отново по групи и с презентиране. С тях загряваме, докато дойде моментът децата да пишат за време – имат точно определени минути за планиране, писане и редактиране. Настава пълна тишина и ние ги оставяме за час.Когато се връщаме вече е време за новия материал, който е свързан с Opinion essay, есе в което децата трябва да изкажат и аргументират мнение. Те разсъждават и дискутират по въпроса как технологиите променят човешкия живот.

Отново отборно, и с по един огромен лист пред себе си, децата имат точно 15 минути да прочетат текст от учебника и да го претворят в Sketchnote – трябва да синтезират най-важното с възможно по-малко думи и повече визуален материал, който да им помага да мислят асоциативно. След това всеки отбор представя проекта си, а останалите го оценяват по различни критерии - дали съдържа основната идея на текста, дали има баланс между текст и изображения, дали е добре структуриран и т.н.
Видяхме нагледно как техниката влияе на часа и помага на децата.
Sketchnote taking:

 • ясно отличава първостепенна от второстепенна информация;
 • помага за генериране на идеи;
 • подобрява тайминга при изготвянето на проекти;
 • изчиства структурата при писане;
 • задейства дълготрайната памет – защото включва различни дейности на мозъка, а знанието преминава през опита и претворяването;
 • ангажира емоционално с информацията.

След всеки представен проект мис Мария пита учениците как са работили и какво мислят за проектите си „I'm proud”, категоричен е Сашко, чиято група започна да работи с известно закъснение, но въпреки това съумя да довърши задачата точно навреме.

След часа пък Ники ни сподели следното: „Харесва ми да рисувам и е интересно. Помага ми да структурирам информацията.“ Един бонус, който виждаме в час, и който може би е изненадващ за академия за писане, е акцентът върху екипната работа – всеки в отбора има задача в проекта и от навременното й изпълнение зависи успехът на целия екип.

Освен, че е техника, която прави часа още по-вълнуващ, Skeтchnote Taking има дълготрайни ефекти. Той повишава:

 • способността за усвояване на нова информация;
 • умението за решаване на проблеми;
 • умението за намиране на информация в текст;
 • креативността;
 • възможността за самооценка.

Изводът е, че структурирането на информацията ни помага да избистрим идеите си, да планираме структурата на есето и по този начин да изградим цялостен и смислен текст, което е и целта на академията. Освен всички тези положителни странични ефекти, Sketchnote taking е техника, която веднъж овладяна дава много – помага ни не само в конкретния контекст на ученето, но и в работата, в планирането на лични ангажименти, и развива качества, полезни във всеки аспект на живота. А щом всичко това може да се постигне с творене, рисуване и оцветяване – казваме едно голямо ДА!

Повече за програмата Writing Academy 2, научете тук: https://britanica-edu.org/kids-summer-programmes/writing-academy-12-18g

ПОДОБНИ

Как да станем експерти в Writing на FCE/CAE/CPE – практически съвети от летния курс Writing Academy

Вижте повече за това какво трябва да бъде едно успешно есе за изпит на Cambridge и какви са стъпките за написването му.

Кои от най-желаните от работодателите качества ни помага да развием креативното писане?

Вижте кои са десетте най-търсени качества от работодателите и как ги развиваме с едно интересно занимание, което ни помага в училище и в живота.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.