Skills for Success: говорете свободно на английски през лятото

Идва най-топлият сезон и сигурно вече правите своите планове за летните дни. Това време от годината предразполага към приятни емоции, хубави преживявания, като същевременно е много подходящо да се отпуснете и да заговорите по-свободно и уверено на английски език с Вашите англоговорящи колеги и приятели. А и така ще бъдете по-подготвени за следващото Ви пътуване в чужбина. С разговорния курс Skills for Success имате време и за най-използвания в света на бизнеса език, и за плануваната Ви отпуска

Летният разговорен курс по-английски има няколко неустоими предимства, които го правят много подходящ за изучаване през топлия сезон:

1. Skills for Success обогатява вашите знания по Listening & Speaking

В процеса на обучение фокусът е върху практикуването на езика, като се обръща специално внимание на говоренето с ясно изразяване и слушането с разбиране. При изпълняването на Listening упражненията, като активен слушател имате за задача да разберете основната теза и да чуете важната информация - посланието на аудио текста. По този начин тренираме заедно Вашето правилно възприемане, разпознаване на интонация и следене за ключови думи. При дискусиите в Speaking занятията с останалите колеги от групата работите върху правилното изказване на Вашата идея в зададен контекст, така че успешно да я комуникирате на английски с Вашите събеседници. Форматът на Skills for Success е базиран на участието в ролеви игри, в процеса на които заедно решаваме интересни и разнообразни казуси.

2. В Skills for Success продължителността на обучение е по-кратка

Съобразен с учебната програма и Вашия график, летният курс увлекателно разгръща различни теми и казуси за дискусия в рамките на месец и половина. Занятията са планирани така, че да успеете да вместите във Вашия план по 3 часа два или три пъти седмично. Цялата продължителност на курса е 72 учебни часа в присъствена форма, като включва 20 допълнителни учебни часа онлайн. За един сравнително кратък срок със Skills for Success отключвате различни възможности за придобиване на нови способности и развиване на Вашите езикови умения. Обогатените Ви познания по английски се отразяват благоприятно както в личен, така и в професионален план. Така ще отпътувате към планираната лятна дестинация с едно по-добро ниво на разговорен английски, а и ще положите основа за лесно придобиване на по-високо езиково ниво наесен.

3. Skills for Success има лек академичен формат с доказани резултати

Нашите преподаватели познават нуждите на съвременния човек, забързан в своето ежедневие, и ценят неговото време. Различното при летния разговорен курс е, че се провежда по много по-ненатоварваща програма на обучение. Няма включена нова граматика, защото се затвърждават вече взетите граматически структури и се упражнява употребата на познатата лексика според Вашето изходно ниво на владеене на английски език. Освен това в хода на курса по време на дискусиите и общуването с хора от различни среди, обогатявате своя речник. Също така не са включени междинен и финален тест за оценяване на постигнато ниво. Основно държим на това да практикувате говоримо езика, за да придобиете по-голяма увереност в комуникацията си на английски и да пътувате навсякъде със сигурността, че ще се справите с получаване и разбиране на важната за Вашите цели информацияЦелта е да се научите да боравите умело с лексикалния запас, който притежавате.

Какви още умения развива курсът Skills for Success в BRITANICA? Вижте тук. А за да планирате най-подходящия за Вас курс, се свържете с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук.

ПОДОБНИ

Skills for Success: Listening & Speaking

Курсът Skills for Success е специално разработен в BRITANICA с фокус на говоримото приложение на езика, като целта му е в процеса Вашите служители да се чувстват все по-уверени, все по-смело да комуникират и да се изразяват правилно на английски.

Евгения, курсист по Business English: Езикът е огромно богатство, което открива нови възможности!

Днес обратната връзка е жизненоважна за бизнеса, ето защо във всеки наш курс по английски език в BRITANICA интегрираме feedback форми.

Какъв тип English Learner сте?

В опита си до сега със сигурност сте се уверили, че някои методи в изучаването на език са по-ефективни за Вас, отколкото други. Различните типове English Learners възприемат най-ефективно по специфичен начин.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.