Постигнете годишните цели на Вашата компания с правилна стратегия за служителите Ви

Началото на годината е времето да стартирате годишния план за кариерно развитие на Вашите служители. С поставянето на текущите цели и KPIs за годината е добре да започнете да проследявате и показателите на развитие на всеки Ваш служител поотделно. Със включването на обучение по английски език за Вашите служители в годишната Ви стратегия, ще създадете win-win ситуация както за компанията Ви, така и за личното професионално развитие на всеки кадър.
Надграждането на езиковото ниво на Вашите експерти с BRITANICA е изпробван подход в дългосрочен бизнес план за постигане на по-добро представяне на курсистите не само в часовете по английски, но и на работното място. Ще Ви дадем няколко стъпки, които да Ви помогнат да включите ефективно обучението по английски език в стратегията си за 2020 г.:

1. Оценете стартовата позиция преди задействане на новата годишна стратегия

Изберете изходна точка, от която да тръгват новите Ви бизнес планове, и направете оценка на базовата позиция. След определен период от време може да направите съпоставка на това откъде сте тръгнали и какво сте постигнали с колегите в момента на отчитане. Нищо не въздейства по-мотивиращо от това да покажете на Вашите служители, че виждате техните резултати като прогрес със значение за компанията. В началото на обучението по английски език е ключово да се определи точно началното ниво на курсистите. Вижте повече за услугата езиков одит тук.

2. Приложете метод за отчитане на постиженията на екипа Ви по време на годината

Проследявайте развитието на всеки Ваш кадър поетапно, като предоставяте feedback за това как той се движи по годишния бизнес план – дали постига предначертаните цели, върху какво още може да поработи и как да се представя още по-ефективно и успешно. По същата причина по време на обучението му по английски всеки полага междинен тест, за да се направи:

  • reality check - къде е човекът в обучението си спрямо началото
  • проверка дали прилага на практика новопридобитите знания
  • съпоставка спрямо общите резултати на групата
  • план на какво в обучението си да наблегне повече

3. Определете ясни очаквания за резултатите, които Вашите служители е необходимо да постигнат до края на годината

При приключване на периода и изготвяне на отчет за очакваните резултати и крайните такива, ще може да обобщите в SWOT /strengths – weaknesses – opportunities – threats/  анализ до колко успешно е приложена годишната стратегия.
Ползите за фирмата могат да бъдат, например, че сте успели да разширите дейността си, че сте открили нови възможности за партниране или повишаване на retention rate на лоялните клиенти и други.
Що се касае до ползите за Вашите служители, надграждане на езиковите умения ще доведе и до много други предимства като:

  • по-добра бизнес комуникация с международни колеги, клиенти и партньори
  • по-голяма успеваемост на работните преговори
  • увереност при фирмено презентиране
  • по-силна сплотеност на екипа
  • по-голяма ангажираност в работния процес

4. Изгответе конкретен план на действие за годишната стратегия

Вече сте поставили очакваните цели, следва да начертаете и начините за тяхното реализиране на екипно ниво. Представете цялостния план в неговия завършен вид пред колегите, като вземете предвид възможни обновления и промени, които могат да настъпят с времето. Давайки инструментите за постигане на резултати, Вие предоставяте решенията и насърчавате мотивацията на екипа. Така например, във всеки филиал на BRITANICA има изготвена програма, към която се придържаме през годината. Установеният график за посещаване на учебните часове по английски език дава сигурност на нашите курсисти. Освен това покриваме широк диапазон от възможности за провеждане на занятията както през седмицата, така и през уикендите. Ако прецените, че е по-удобно за Вас, може да организираме курсът да се проведе във Вашия офис. Благодарение на нашата учебна програма може да се предвиди точно колко нива могат да бъдат покрити последователно от Вашите служители за една година.

Ползите от езиково обучение в BRITANICA за Вашите кадри са лесно измерими и  добавят стойност с голяма възвръщаемост към годишния план за кариерно развитие на служителите Ви, а с тях – към постигането на целите на Вашата компания. Планирайте следващия курс по английски със съдействието на нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук.

ПОДОБНИ

Евгения, курсист по Business English: Езикът е огромно богатство, което открива нови възможности!

Днес обратната връзка е жизненоважна за бизнеса, ето защо във всеки наш курс по английски език в BRITANICA интегрираме feedback форми.

Как да мотивирате служителите си да учат английски с желание?

За тези Ваши служители, които имат нужда от допълнителна мотивация в ученето на английски език, важна роля играете Вие. Може да приложите следните 6 метода, за да ги насърчите успешно в процеса.

Mind your English: От офис бъркотия към щастлива развръзка

Изпитвали ли сте някога трудност при общуването на английски език в офиса? И ние си признаваме с вдигната ръка.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.