Ползи за компаниите от онлайн обученията на BRITANICA

Времето, в което живеем, наложи още по-силен интерес и тенденция към използване на дигиталните технологии и услуги. Множество компании в България реорганизираха дейността си и преминаха в home office mode. За да отговорим на търсенето и нуждите на нашите корпоративни клиенти, в BRITANICA, стартирахме използването на онлайн платформа, която пренася качеството на обученията ни по английски от класната стая в комфорта на дома.

С онлайн обученията по английски език в BRITANICA Вие:

СПЕСТЯВАТЕ – от една страна, спестявате от бюджета си, като намалявате разходите си за обучения, тъй като платформата ни позволява да обединим служители от различни офиси и населени места в една група, стига да владеят езика на едно и също ниво. От друга страна, Вашите служителите си спестяват времето за пътуване до наш филиал и имат възможност да инвестират повече часове в упражнения и подготовка по английски.

ПЕЧЕЛИТЕ по-квалифицирани кадри, което гарантира постигането на Вашите краткосрочни и дългосрочни корпоративни цели, а служителите трупат нови знания и умения и стават по-уверени в писменото и говоримо прилагане на английския език.

С онлайн обученията по английски език в BRITANICA Вашите служители:

  • стават по-организирани - безспорно, изпълнението на задачи в конкретни срокове е по-трудно в домашна обстановка, тъй като разсейващите фактори са повече. Но дори и когато преподават виртуално, нашите преподаватели държат на правилното и навременно изпълнение на домашни и проекти. Държат на присъствията и отдадеността при изпълнение на упражненията и домашните, което създава навик за организираност и при при изпълнение на работните ангажименти.
  • подобряват комуникационните си умения - онлайн часовете не лишават курсистите от време за общуване. Всяко занимание е съпроводено от различни и интересни дискусии и презентации. По този начин курсистите упражняват своята лексика, изслушват се, учат се да се аргументират изцяло на английски език и да разбереш какво има предвид събеседника спрямо интонацията, структурата и смисъла на изречението, което използва. А едно кликване върху бутона Raise hand ги дели от възможността да получат помощ и разяснение от своя преподавател.
  • се ориентират бързо в голям обем информация - разнообразните упражнения, които курсистите ни правят в час и за домашно, развиват уменията им бързо да се ориентират в непознат текст, да извлекат основна информация, да синтезират и да изразят своята гледна точка, да проведат дискусия в групата и да се аргументират правилно.
  • развиват своята техническа грамотност - днес компютърната грамотност е високоценено качество, което редица компании изискват от своите служители. Освен удобство, нашата онлайн платформа предоставя на курсистите ни възможността да се научат да работят с нов софтуер и прилежащите му функции и инструменти. Те могат да пишат на бялата дъска, да използват различни материали на английски език и да качат такива в платформата, да презентират чрез текст или видео.
  • развиват уменията си за работа в екип - освен предоставянето на качествено обучение по английски език, акцентираме и върху придобиването и подобряването на редица личностни качества, които ще гарантират на курсистите успех в бързо променящата се среда. В създалата се ситуация много от компаниите изпитаха затруднения в създаване на организация и стиковане на екипа, което доведе и до временно намаляване на ефективността на служителите. Макар и онлайн, преподавателите ни провеждат екипни занимания, като разделят групата на отделни отбори, на които поставят задачи. Така, освен че упражняват езика под различна форма, курсистите създават нови контакти, запознават се с нови хора, с техните характери и интереси. Усещането за принадлежност към дадена група е жизненоважно, както и усещането, че със знанията си всеки допринася за доброто представяне на цялата група - независимо дали става въпрос за групата в курса, семейството или фирмения си екип.

Обученията за компании в BRITANICA са ‘win-win` избор и за двете страните - Вие печелите още по-квалифицирани кадри, Вашите служители печелят още знания, умения и увереност!

За допълнителна информация свържете се с мен Стела Рисунова на имейл corporate@britanica-edu.org или телефон + 359 8 9999 5281  и още днес ще организираме обучение за екипа на Вашата компания!