Placement test: първа стъпка към ефективно обучение на английски

За ефективността на едно езиково обучение, от изключителна важност е обучаващите се да са разпределени в групи по нива. Ето защо, първата стъпка при организирането на езиков курс, е провеждането на така наречения placement test. Той ни позволява да проектираме обучението така, че вашите служители да извлекат максимума от него.

Какво е placement test?

Placement test – или входящ тест – е кратък изпит, през който вашите служители минават, преди да започнат своето обучение. Той се състои от 2 части – кратък писмен тест и устно интервю. Tози тест е проектиран да покаже най-подходящото езиково ниво, от което следва да стартира обучението.

Какво прави placement test толкова важен?

Дава фокус на обучението. Входящият тест дава информация за силните страни на колегите ви, но и за пропуските в знанията им. Резултатите помагат на преподавателя да организира материала така, че да наблегне точно там, където вашите служители се затрудняват и му позволяват да подходи индивидуално спрямо силните и слаби страни на всеки участник в групата.

Изключително важно е всеки професионалист да се обучава в правилното за него езиково ниво. Когато човек е поставен в твърде ниско за него ниво, той не успява да постигне необходимия напредък, а ако е в твърде високо – той се чувства неуверен, не може да се отпусне и губи мотивация.

За нас в BRITANICA е изключително важно да дадем на вашите служители обучение, което ще им помогне да бъдат успешни в своята работа. Затова placement test е важна стъпка във всяко едно обучение, което организираме. Нашата ясно изградена методология и високо качество на преподаване ни помагат да отговорим на нуждите на вашата компания.

Пълна информация за обученията за компании, предлагани от BRITANICA, ще откриете на този линк. Можете да се свържете с нас по email: corporate@britanica-edu.org, или на телефон: +359 2 466 66 94.