Онлайн курс по английски език в BRITANICA за надграждане на ключови умения

Новото настояще, в което живеем през последните месеци, създава големи предизвикателства за бизнеса и неговите служители. Компаниите се борят не само да се задържат на пазара, но и да просперират в тези нелеки времена. А пред служителите някои от най-важните цели и задачи са да поддържат ефективна комуникация от разстояние, да се стиковат добре с колегите си, да поддържат екипния си дух, да взимат участие успешно в онлайн обучения, да бъдат ефективни и да съумяват да изпълняват служебните си задължения в поставени срокове.

Освен предизвикателства обаче, настоящата ситуация дава и много възможности. Вече всичко е лесно достъпно онлайн, а всички ние прекарваме все повече време вкъщи и можем, от комфорта на дома си, да надграждаме ключови умения, които със сигурност ще са ни полезни в работна среда. С онлайн платформата на BRITANICA целим именно това, като даваме възможност за бърз и удобен достъп до нашите курсове по английски език. Обучението ще даде възможност да доразвивате и утвърждавате следните умения, които ще Ви помогнат да справяте още по-добре с работата си:

  • екипен дух – работата от дистанция усложнява изпълнението на задачи, които изискват екипна дейност. В онлайн платформата на BRITANICA колективните задачи и упражнения са неизменна част от уроците. Това ще стимулира екипния Ви дух и ще Ви създаде усещане за принадлежност и полезност към групата, с която се обучавате;
  • засилена ориентация и организираност – интензивната работа с непознати текстове и разнообразието от упражнения по време на часовете ще развие у Вас способността да се ориентирате, приоритизирате и синтезирате бързо и ефективно голям обем информация. Въпреки че уроците се провеждат дистанционно, преподавателите държат всеки да взима дейно участие в упражненията и да изпълнява задачите за домашно в определени срокове. Това ще стимулира и развие умението Ви за организираност, което лесно можете да пренесете и в изпълнението на работните си задължения;
  • усъвършенствана комуникация – всеки онлайн урок в платформата на BRITANICA е построен върху засилена комуникация между участниците. Благодарение на дискусиите и представянето на презентации, ще развиете умението си за свободно говорене на английски език. Това ще Ви помогне постоянно да обогатявате речника си и да се чувствате по-уверени;
  • подобрена техническа грамотност –  нашата платформа е интуитивна и удобна за използване. Ще имате възможност да се запознаете и да работите с разнообразните ѝ функции, чрез които ще можете да достъпвате различни материали на английски, да споделяте свои проекти и презентации и да ги представяте пред останалите участници в групата. Това допълнително ще обогати Вашата компютърна грамотност.

За да организираме онлайн курс по английски език в BRITANICA за Вас и Вашите колеги, свържете се с нашия мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова ТУК.