Как да обогатите речника си: The BRITANICA Way

Ученето на лексика често е смятано за едно от най-досадните занимания при изучаването на нов език. Причината за това е неефективният модел на учене: изучаващите езика трупат лексика, като запаметяват дефиниции от речника. Освен монотонен, този метод е и непродуктивен, защото оставя ученикът пасивен и не го стимулира да използва полученото знание.

вижте повече >>

Холивуд изнася лекция по лингвистика с Arrival

Взаимоотношенията между Холивуд и науката винаги са били обтегнати. В историята на филмовото изкуство досега, многократно сме ставали свидетели как Холивуд изопачава теории и научни факти за закърпване на сюжетни дупки: от опита за подмяна на ДНК в Die Another Day oт серията за Джеймс Бонд, до коли, експлодиращи при катастрофи (което в реалността почти никога не се случва).

вижте повече >>

Best Thing Since Sliced Bread

Idioms can be a real brain teaser. Like this one -  best thing since sliced bread*. This means that something is so good, a real favourite, a great invention. This is clear but – why sliced bread? Is it such a milestone in the history of humanity, that it is to determine an idiom?

Well, it seems so.

вижте повече >>

How to Sound Exquisite

We use English every day – to read articles, to chat with friends, to watch movies, to work and what not. But HOW do we use the language? In an everyday context we don't really think how well we sound. We mostly strive to be simple, understandable and to the point. But after all, what is the language for if not to charm, entertain and astound?

вижте повече >>

Mastering the Homophones - Meat vs. Meet

Hello! We meet again discussing these bizarre little word couples – the homophones. They sound the same but have different spelling, which makes our lives even more complicated. But heads up! We already know how to deal with them – we only need the power of associations.

The associations are connections between two or more concepts in the mind or imagination. This makes them very special and personal, as a logical association for someone can be completely meaningless to another. Yet, we meet them every day. And mentioning 'meet'...

вижте повече >>

Common mistakes - Me, Myself & I

Моя милост, себе си и мен – всеки език има по една всеизвестна триада от шизофренични местоимения или изрази, с която обяснява комплексността на Аза. Но текущата статия няма да се впуска във философски и психологически размисли за егото и свръхегото, а ще се съсредоточи върху една често срещана трудност в английксия език – употребата на me, myself & I. Започваме поредицата за често срещани грешки точно с тази, защото от аза тръгват всички пътища – и тези към преодоляването на трудностите и премахването на грешките от речта ни.

вижте повече >>

42 funky ways to say YES to/in English

Why 42, you may ask? Well, according to Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - this is the answer to THE question. What is the question (?) – that's another question. And we sure think that YES should be the answer to all your questions and doubts on whether you can progress, learn and develop.

And why would you need alternative ways to say the simplest word – the one that everyone knows? Because you don't want to be a word bore, do you? Find out how to be fun, funky and fabulous in at least 42 ways. Or maybe you can name more? We challenge you!

вижте повече >>

Piece vs. Peace - Techniques That Will Make You Master the Homophones

Homophones – you know them – those annoying words that sound the same, but have dissimilar spelling and completely different meaning. There are a number of ways to learn to differ homophones and one of them, quite successful indeed, is through associations.

For example, the words piece and peace. In different contexts we cannot misunderstand the meaning. But what about the spelling? Are you 100% sure that you will not make a mistake?

вижте повече >>

Idioms - the What and the Why of Using Idioms

Have you ever read a text that makes you really frustrated because of some phrases that sound like total nonsense? You understand each word and yet it doesn't have any logic. The reason may be just one – idioms.

вижте повече >>

7 коледно-новогодишни идеи как да поддържаме английския си през ваканцията

Коледа е времето, в което сме с най-близките си и без угризение обръщаме гръб за всички грижи и задължения. Има обаче неща от ежедневието ни, които, макар и част от рутината, могат да бъдат безкрайно забавни и така да намерят място в нашата ваканция. Например, ако учите английски език, можете да правите малки забавни нещица, които да ви помогнат да поддържате нивото си. Ето някои от нашите идеи:

вижте повече >>

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.