Когато английският е задължителен за позицията: улеснете проверката на езиковите умения на Вашите кандидати

Налага ли Ви се да оценявате езиковото ниво на кандидат за работа, преди да му направите оферта? В компанията, за която работите, има ли изискване за добро владеене на английски език, особено при някои ключови позиции? Ако езиковите компетенции на служител не отговарят на нуждите на неговата работа, това може сериозно да навреди както на неговото представяне, така и на имиджа на компанията.

Правилната оценка на езиковите умения е особено голямо предизвикателство, защото изучаването на чужд език в последствие би отнело време и може да коства усилия на кандидата и средства на компанията.

Най-сигурният начин да предотвратите това е като включите езиков одит в процедурата по подбор на кадри. Ето какво Ви дава услугата:

1. Тестват се четирите фундаментални езикови умения

Много HR професионалисти тестват само някои от езиковите умения на кандидата – например, чрез кратко събеседване или езиков тест. Само че този тип тест въобще не покрива пълната езикова картина на Вашия кандидат. Това, че той може да проведе кратък разговор на английски, не означава, че умее да води бизнес кореспонденция.

Езиковият одит тества всички езикови умения – четене, слушане, говорене и писане. Той включва писмена част и кратко събеседване. Така Вие ще имате представа дали кандидатът може да ползва английски в реални ситуации от работното ежедневие.

2. Изпитващият е професионалист

Много е трудно за човек, който няма поглед на филолог, да прецени нивото на неговия събеседник. Затова езиковият одит се провежда от преподавател. Одитът включва професионално изготвен тест, който поставя езиковите умения на Вашия кандидат спрямо европейската езикова рамка.

3. Проверявате уменията за комуникация на кандидата

90% от успеха на служител на работното място зависи от личностни умения на Вашите служители –  едно от които е комуникацията. Добрите умения за общуване ще помогнат на Вашия кандидат да се сработи със своя екип и да създаде професионални връзки с колеги и партньори. Те са особено важни за хора, които са „лице“ на компанията: общуват с клиенти, водят преговори, осигуряват support функции.

Езиковият одит ще Ви помогне да разберете дали Вашият кандидат има нужните умения за комуникация да извършва своите задължения. По време на събеседването с преподавател ще проверите дали той умее да предразполага своя събеседник, да обяснява и да се аргументира. Тестват се и уменията на Вашия кандидат да води бизнес кореспонденция и да пише доклади.

В BRITANICA предлагаме услугата езиков одит за всички наши корпоративни партньори. Преподавателите ни провеждат изпита в удобно за кандидатите време в някой от нашите филиали и във Вашия офис. След провеждане на одита, Вие ще получите подробен доклад, който Ви дава подробен отчет за нивото на кандидата във всяко едно от четирите езикови умения. Ако желаете да получите по-подробна информация за предлаганата услуга, не се колебайте да се свържете с нас.