Scenario inception: Какво значи писането на сценарии за Лили и Марта – две възпитанички на BRITANICA Прага

"Всяка година темата е различна, но главното е да се научим, че човешките ценности и емоции са ключови."

BRITANICA Пловдив подава ръка на страдащите от болестта на 65-те рози

За да се даде повече гласност, да покажем добрия пример и с надеждата, че поне един човек ще преоткрие смисъла на доброто и помощта.

Хроники на смеха: седем от най-щурите първоаприлски шеги

Мислите, че вашите първоаприлски шеги са забавни? Сравнете ги с нашия спъсък! 

Мъдростта на живота, представена чрез пет детски книжки

По повод детската литература, Алберт Айнщайн казва: „If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be very intelligent, read them more fairy tales.”

Как да следваме неотлъчно новопоставените цели?

Не новата година е това, което ще донесе промяна в живота ни, а ние самите. Затова е важно да си поставяме цели целогодишно и да ги следваме неотлъчно.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.