5 стъпки към оптималния план за кандидатура без изпуснати срокове

Задачи, сложни планове и купища крайни срокове съпътстват процеса по кандидатстване. Ето как да координирате всичко. 

ПОПУЛЯРНИ

15 Jan 2018 / Акценти / 1,220 прочитания, 15 Jan 2018 / BRITANICA отблизо / 1,220 прочитания
10 Mar 2017 / Международни сертификати / 1,043 прочитания
15 Sep 2017 / Вдъхновяващи истории / 897 прочитания

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.