General vs. Business English: Кое е най-подходящото обучение за вашата компания

Английският е официалният език в света на бизнеса. Това означава, че за да могат да изпълняват своите задължения успешно, вашите служители трябва да владеят езика на много добро ниво. Но кой тип обучение ще отговори на нуждите на вашата компания: общ или бизнес английски? Прочетете какво ви дава всеки курс:

  General English Business English
Теми:

Свързани с ежедневието на хората:

 • Политика
 • Екология
 • Запознанства с хора
 • Пътуване

Вдъхновени от работното ежедневие:

 • Корпоративна среща
 • Бизнес преговори
 • Делегиране на задължения
 • Реални казуси от света на бизнеса
Езикови умения:
 • Даване на ясни инструкции;
 • Гладко и спонтанно общуване;
 • Участие в дискусия;
 • Изразяване на мнение и изразяване на гледна точка;
 • Водене на разговор на общи теми.
 • Писане на бизнес имейл;
 • Изнасяне на презентации;
 • Водене преговори;
 • Дискутиране на решения, стратегии и планове;
 • Писане на доклади, есета и рапорти.
 • Организиране и провеждане на срещи
Допълнителни умения: Вашите колеги усвояват умения за „social survival“ като:
 • Резервация на полет
 • Посещение на лекар
 • Правене на поръчка в ресторант
Развиват се Soft Skills умения като:
 • Работа в екип
 • Колаборация
 • Правене на презентация
Нива: A0-B2 A1-C1
Продължителност:
*в зависимост от целта и броя на участниците

60-126 учебни часа

(1 учебен час = 45 минути)

60-126 учебни часа
За кого е подходящ: Служители, които ще използват езика предимно в сферата на обслужването и комуникацията с клиенти. Специалисти, които представят компанията пред чуждестранни колеги и партньори – като изнасят презентации, участват в бизнес конференции или водят преговори.


BRITANICA предлага обучението, което в най-голяма степен отговаря на нуждите на компанията. Обученията са организирани така, че дават точно познанията, от които вашите служители ще имат нужда. Независимо дали те ще ползват General или Business английски, или смесица между двете, в BRITANICА ще успеете да откриете идеалното обучение за вас. 

Повече информация ще получите на тази страница. Можете да се свържете с нас на email: corporate@britanica-edu.org или на телефон +359 2 466 66 94.