Процедура по избор на изпълнител с предмет „Разработване и доставка на софтуер и доставка на хардуер за иновативна уеб базирана система за обучение по английски език“

.

Колко развитие претърпяват децата за една година: един час с Potato Pals 2

За децата в тази възраст година означава цяло десетилетие като темп на развитие. Вижте как една лятна програма надгражда предходната.

BRITANICA и Олимпийският дух на курсистите

„What Makes a Learning Champion” - това е темата на Олимпиадата за курсисти 2017. Едно предизвикателство, което кара всеки да се замисли къде е най-добър и къде може да поработи още.

Мис Ива за Speaking Academy: една програма – различни характери – отлични резултати

Speaking Academy е лятна програма в BRITANICA за деца на 11-12 години, която набляга на комуникацията и общуването.

Как освобождаваме децата от страха да сбъркат и ги учим на дипломатичност

Целта в лятната програма Speaking Academy е децата да могат да се изразяват уверено на английски. За две седмици обаче се случва много повече.

Как да станем експерти в Writing на FCE/CAE/CPE – практически съвети от летния курс Writing Academy

Вижте повече за това какво трябва да бъде едно успешно есе за изпит на Cambridge и какви са стъпките за написването му.

Pages

ПОПУЛЯРНИ

15 Jan 2018 / Акценти / 1,222 прочитания, 15 Jan 2018 / BRITANICA отблизо / 1,222 прочитания
10 Mar 2017 / Международни сертификати / 1,048 прочитания
15 Sep 2017 / Вдъхновяващи истории / 897 прочитания

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.