Ползите да открием силата на благодарността още в най-ранна детска възраст


„Благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи това, за което да благодариш."
Зиг Зиглър

вижте повече >>

Как да превърнем образованието в празник за децата

В BRITANICA често казваме, че помагаме на децата да се влюбят в ученето. Да превърнем ученето в празник е трудоемко, но много благодарно занимание, защото резултатите, които се постигат с желание и ентусиазъм, са в пъти по силни.

вижте повече >>

Как мисиите на филиалите помагат за изграждането характерите на децата или защо пребоядисваме стените всяка година

В BRITANICA вярваме, че образованието е мисия – в един много глобален план. Сладкият дълг на една група хора към друга, а оттам и към цялото човечество. Защото с образоването и изграждането на личност от всяко дете, светът се променя. Ето защо ние държим на голямата мисия на образованието. А тя се крепи на хиляди по-малки мисии, които всеки ден взимаме присърце.

вижте повече >>

Процедура по избор на изпълнител с предмет „Разработване и доставка на софтуер и доставка на хардуер за иновативна уеб базирана система за обучение по английски език“

„Образователен център Британика“ ООД, процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване и доставка на софтуер и доставка на хардуер за иновативна уеб базирана система за обучение по английски език“.

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Образователен център Британика“ ООД, с предмет „Разработване и доставка на софтуер и доставка на хардуер за иновативна уеб базирана система за обучение по английски език“.

Срок за подаване на оферти 27.09.2017г.

вижте повече >>

Техниката, която помага на писането и развива креативността

Едно от свежите нововъведения на тазгодишните летни програми се нарича Sketchnote Taking. Това е техника, която курсистите от Writing Academy 2 използват за систематизиране на информацията. Ето и малко факти:

вижте повече >>

Колко развитие претърпяват децата за една година: един час с Potato Pals 2

След като миналата седмица гостувахме на картофчовците от Potato Pals 1 – най-мъничките ни курсисти в летни програми, които са между 4,5 и 5,5 години, решихме да видим какво правят техните по-големи другарчета, как са се развили за една година и какви неща учат и знаят.

вижте повече >>

Един ден с Potato Pals 1

Как започва вашият ден? С будилник, или може би със слънчев лъч? Или пък с кафе, както на повечето наши колеги? А денят в BRITANICA Бели Брези започва с нещо още по-хубаво – с песен в двора на децата от всички летни програми. Най-малки са Potato Pals 1 и първо те приемат поздрави от другите и поздравяват:

вижте повече >>

BRITANICA и Олимпийският дух на курсистите

Citius, Altius, Fortius
Faster, Higher, Stronger (Olympic motto since 1894)

вижте повече >>

Мис Ива за Speaking Academy: една програма – различни характери – отлични резултати

Speaking Academy е лятна програма в BRITANICA за деца на 11-12 години, която набляга на комуникацията и общуването. Мис Ива от филиал Орлов мост ни разказва как е минала програмата през лято 2016, какви деца са се записали – по срамежливи или по-отворени, и какво са усвоили.

вижте повече >>

Как освобождаваме децата от страха да сбъркат и ги учим на дипломатичност

Всяко обучение е целенасочен, фокусиран процес. Фокусиран върху конкретното знание, което трябва да се усвои – събиране на дроби, писане на есе, рисуване на натюрморт – така наречената крайна цел. Но обучението е и път, по който трябва да стигнем до целта, а пътят е, много често, по-важен от дестинацията.

вижте повече >>

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.