Бизнес сертификат по английски – следваща стъпка към вашето кариерно развитие

Дори хора с добро владеене на английски може да изпитват трудности да комуникират на своето работно място. Причината за това е, че в корпоративната среда важат нормите на бизнес английския – производен на книжовния английски, но с лексика специално пригоден към нуждите на корпоративната среда. Фокусът пада върху това да изразявате своята информация максимално ясно, така че да бъде разбрана от хора с по-ниско ниво на владеене на езика.

За да бъдете сигурни, че сте овладели нормите на бизнес английския до съвършенство, можете да се обърнете към сертификатите на Cambridge по бизнес английски BEC – BEC Preliminary, BEC Vantage и BEC Higher. С тях вие показвате на своя работодател, че имате необходимите умения за комуникация да се справите със ситуации със сложност, съответстващи на вашето езиково ниво. Те имат международно признание и могат да ви помогнат да направите следващата стъпка от вашето кариерно развитие. Ето какво ви дава всеки един от тях:

1) BEC Preliminary

BEC Preliminary съответства на B1 от европейската езикова рамка и е първата стъпка към вашето развитие в английския. С него показвате, че владеете основите на езика. Форматът на изпита е вдъхновен от ситуации, в които бихте попаднали, ако работите в международна компания: да четете репорти, описания на продукти и официални писма, да водите кореспонденция в официален регистър, да разбирате разговори между колеги. Научавате подходящи фрази, за да можете да опишете продукт на клиент, да се извините за възникнала грешка, да направите резервация, да дадете идея и тактично да отхвърлите предложение.

2) BEC Vantage

След като сте положили основите с BEC Preliminary, идва време да покажете, че започвате да навлизате в тънкостите на езика. Овладявате различните формати на бизнес кореспонденция – email, memo, бележки – като се изразявате в съответстващ на повода стил на писане. В секцията Speaking, вие се учите да комуникирате със събеседник съгласно бизнес етикета, да дискутирате проблем и да изразявате съгласие и несъгласие дипломатично. Вземайки нивото BEC Vantage, вие достигате нивото В2 от езиковата рамка. Вече ставате по-адаптивни на работното място и можете да общувате в разнообразни ситуации – да участвате в работни срещи, да отстоявате своята позиция в дискусия, да предразположите клиент или да проведете разговор на общи теми с вашите чуждестранни колеги.

3) BEC Higher

BEC Higher развива вашите езикови умения до ниво C1. Тук вие можете да улавяте нюансите в комуникацията, да обяснявате сложни концепции, да убеждавате другите в своята гледна точка и да мотивирате своите колеги.

В процеса на подготовка, вие минавате през дейности, които отговарят на това да водите комуникация на високо ниво. В секцията Reading четете доклади и статии от професионални журнали, а в Listening слушате презентации и лекции на теми от корпоративния свят. Трябва да покажете, че не просто разбирате казаното, а можете да улавяте нагласите на участници и да си вадите изводи за нагласата на автора. В компонента Writing трябва да разгледате информация, представена под формата на схема, таблица или диаграма, и да я опишете в кратък доклад. В секцията Speaking вие дискутирате бизнес казус като сравнявате две или повече стратегии заедно със събеседник. Всеки от вас изразява своята гледна точка и заедно да достигнете до консенсус какви действия да предприемете.

BEC Higher е не просто езиков сертификат, а възможност да надградите ключови професионални умения. Да го вземете с успех означава, че сте готови да вземате участие и в дейности, където се изисква познание на нормите на комуникация на английски, като конференции, преговори и планиране на стратегия.

В BRITANICA осъзнаваме колко важни са познанията по бизнес английски за вашата успешна кариера. По време на нашите курсове, вие не просто надграждате своето езиково ниво, а тренирате как да се справяте с различни ситуации от работното ежедневие. В процеса на обучение, вие разглеждате реални езикови казуси и дискутирате идеи и възможности за действие с други курсисти. След това прилагате наученото на практика с разиграване на ситуации и групови презентации.

Пълна информация за всяко едно от нивата ще откриете на страницата на BRITANICA. На този линк можете да разгледате различните изпити и да се регистрирате за следващото издание на бизнес изпита, който съответства на вашето ниво.