4 личностни умения, които развивате по време на езиково обучение

Мнозина мислят, че добрите работни компетенции се изчерпват до това дали имате техническите познания да вършите своята работа. Само че проучване на Harvard открива, че 80% от кариерния успех се определя от личностни качества или Soft Skills.

Soft Skills включва широк спектър от личностни уменията, които ви позволяват да общувате с околните и да организирате своята работа, например комуникация, емоционална интелигентност,  организираност и умения за работа в екип. За разлика от Hard Skills – уменията, които усвоявате посредством обучение – вашите Soft Skills са вродени. Това са качества, които започвате да развивате от момента на своето раждане и през целия си професионален път.

Колкото по-висока позиция заемате, толкова по-важни стават вашите Soft Skills, защото вашите задължения стават свързани с това да ръководите хора, да приоритизирате задачи и да мислете стратегически. Ако искате да продължите да се развивате, не трябва да спирате да работите върху своите Soft Skills. За щастие, има много начини да направите това, и един от тях е изучаването на чужд език.

Ето кои 4 личностни умения развивате:

1) Отлична комуникация

Умението за общуване е ключово във всяка професионална сфера. Изучаването на чужд език може да ви помогне да развиете своите умения за комуникация, дори и на вашия  роден език.

От момента, когато започнете да изучавате новия език, вие трябва да можете да предадете своето послание със силно ограничена лексика. Така, вие ставате по-креативни, когато говорите. Обмисляте няколко възможни начина да изкажете своето послание, и избирате този, който в най-добра степен отговаря на контекста. Често ви се налага да използвате невербална комуникация – интонация, мимики, жестове – и ставате по-добри в това да разчитате езика на тялото.  

Също толкова важно е умението за слушане. В процеса на обучение, вие слушате записи на хора на различни позиции и с различни акценти. Научавате се как да слушате за факти и да извличате основната идея. В по-високите нива трябва да улавяте мнения и нагласи. Така, вие се научавате да се концентрирате изцяло върху казаното, да запомняте информацията, и да правите изводи за нюансите.

2) Умение за работа в екип

Работата в екип може да бъде голямо предизвикателство, когато трябва да кооперирате с хора на различни професии, защото всяка длъжност има своя собствена перспектива. За да бъде проектът успешен, трябва да можете да дискутирате, да защитавате своята гледна точка и да достигате до компромис.

Обучението по английски включва много проектни задачи, които трябва да изпълните като екип. Груповите проекти събират хора на различни длъжности, като всеки допринася със своята уникална гледна точка. Докато работите с тях, вие обменяте идеи и научавате нови неща. По време на дискусии, вие се научавате как дипломатично да изразявате съгласие и несъгласие и да излагате своите аргументи. След като всеки изрази своето мнение, разглеждате всички предложения и заедно достигате до решение. Така, обучението по английски може да ви подготви за проекти, където си партнирате с колеги от други отдели.

3) Емпатия

Емпатията е ключово умение за вашия личен и професионален живот. Тя включва умението да се поставите на мястото на вашия събеседник и да погледнете света през неговите очи. Професионалисти с добре развита емпатия създават повече приятелства в офиса, заемат по-високи позиции и показват по-голямо удовлетворение на работното място.

Езиковото обучение ви дава много възможности да развиете своята емпатия. В курсовете по бизнес английски са включени реални бизнес казуси, като разглеждате позицията на всяка от страните. Дискутирате какви са били целите на всяка страна, каква стратегия са приложили, за да я постигнат и дали действията им са били успешни. След това всеки споделя идея как той би постъпил в тази ситуация. Така, вие се учите как да се поставяте на мястото на отсрещната страна – изключително ценно при обслужване на клиенти и по време на преговори.

4) Презентационни умения

Успешните презентации могат да ви дадат силен тласък във вашата кариера. Само че много професионалисти гледат на подобни възможности с притеснение.

Езиковият курс може да ви помогне да преодолеете своите страхове. Ще имате много възможности да представите проект както индивидуално, така и като част от група. Това ще ви помогне да се научите да представяте своето послание ясно и разбираемо дори за хора с по-ниско ниво на владеене на английски. Освен това, научавате фрази и средства, подходящи за представяне на факти и обобщаване на информация.

Развиването на Soft Skills умения е важна стъпка за всеки професионалист. Затова в BRITANCA, нашите курсове се стремят не просто да ви помогнат да придобиете познания по английски, но и да надградите умения, които ще ви помогнат да се развиете във всяка сфера. Обучението е фокусирано върху четирите основни езикови умения – говорене, слушане, четене и писане – които ви помагат да станете по-добър комуникатор. Включени са и много допълнителни проекти и презентации, които развиват способността ви да работите в екип и да представите вашите идеи пред публика.

Пълният списък на курсовете, предлагани от BRITANICA, можете да откриете на този линк.