3 причини да проведете езиков одит във вашата компания

В днешно време дейността на много компании се простира отвъд рамките на националните граници. И докато за много работодатели това дава вълнуващи възможности за растеж, за служителите това означава, че за да могат да вършат успешно своите ежедневни дейности, те трябва да владеят английски на високо ниво. Дори леко усещане за неувереност при общуване с клиенти или партньори подронва репутацията на вашата компания.

За съжаление, има голяма вероятност вашите служители да премълчат, ако срещат трудности с езика, за да не бъдат сметнати за некомпетентни. Затова е важно редовно да провеждате езиков одит, за да откриете къде работещите при вас срещат трудности и как да им помогнете. Ето какво ви дава услугата:

1) Тестват се само умения, свързани с работната дейност

Най-честите варианти да проверите езиковите умения на вашите служители са чрез езиков тест, който се фокусира основно върху граматичните и лексикалните компетенции на вашите служители. Само че този тип изпити пренебрегват най-важното – дали вашите служители могат да разбират и да бъдат разбрани. За сметка на това, добър езиков одит дава цялостна картина върху езиковата компетентност на всички изпитвани служители в компанията и дава подробен отчет за всеки един компонент, като го приравнява към европейската езикова рамка (CEFR). В докладът се включва още дали служителите умеят да се справят с ежедневните си дейности и къде срещат най-големи трудности. Професионалният одит завършва с предложения за обучение, което в най-голяма степен ще покрие нуждите на компанията.

2) Инструмент за подбор на служители

Освен че разглеждаме нивото на английски на работещите при вас, езиковият одит може да бъде ползван и при подбор на нови кадри. Услугата може да ви даде обективна информация за това доколко добре кандидатът е подготвен за общуване с хора в контекста на съответната длъжност. Добре проведен езиков подбор може да ви помогне да отсеете подходящите от неподходящите кадри, и да ви помогне да откриете кандидата, който най-добре ще се впише в културата на компанията.

3) Проверява уменията за комуникация на вашите служители

Езиковият одит ще ви помогне да видите дали някои от служителите ви нямат пропуски в своята езикова компетентност. Той оценява дали професионалиста умее да изслушва внимателно събеседника си, да вниква в казаното, да окуражава събеседника си да споделя. Преценяват се умения като да се изразяват дипломатично, да уважават всяко мнение и да представят своята гледна точка красноречиво и с респект към аудиторията. Успешната комуникация е ключова за всяка компания, в която и сфера да се простира вашата дейност.

Езиковият одит може да ви даде полезна информация както за нивото на владеене на английски, така и за уменията за общуване на професионалистите във вашата компания. В BRITANICA осъзнаваме колко е важно да знаете какви са пропуските в комуникацията на работещите при вас и как да им помогнете да ги преодолеят. Нашият одит оценява уменията на всеки служител на базата на четирите основни компонента на общуването – говорене, слушане, четене и писане. Освен това, ние ви даваме предложения как да надградите уменията на своите служители, като ви насочваме към обученията, които ще им помогнат да развият пълния си потенциал, спрямо нуждите на компанията.

Повече информация ще получите на тази страница. Можете да се свържете с нас на email: corporate@britanica-edu.org или на телефон +359 2 466 66 94.