Навиците, които изграждаш, след като си посетил летен лагер

Винаги искаш да си навън, дори да не е слънчево
Баба ми казваше "който се страхува от дъжд, не е мъж". Любовта към природата и фактът, че светът няма да свърши, ако малко се намокриш или изцапаш, се изграждат именно на летен лагер. Защото дрехи се перат и съхнат, но емоциите и хубавите спомени остават завинаги.

вижте повече >>

7 неща, които винаги свързваме с летен лагер

Има думи и емоции, които са синоними с определени места и събития. Когато кажеш "Папата", се сещаш за Рим. Когато чуеш бънджи скок, в главата ти изниква мостът при Витиня или Аспаруховия мост. Летните лагери също си имат собствени ключови думи, които винаги извикват в съзнанието приятни спомени и широки усмивки.

вижте повече >>

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.