Placement test: първа стъпка към ефективно обучение на английски

За ефективността на едно езиково обучение, от изключителна важност е обучаващите се да са разпределени в групи по нива.

Офис жаргон '18

Офис жаргонът е неизменна част от работата във всеки международен офис.

Как да избегнете най-честите езикови грешки в бизнес английския

Представяме ви някои от най-често допусканите езикови грешки в бизнес английския – и как да ги поправите.

6 свежи идеи да упражнявате английския си през лятото

Дори и по време на вашата почивка, вие можете да надграждате своите умения на английски в 5 забавни стъпки.

General vs. Business English: Кое е най-подходящото обучение за вашата компания

Английският е официалният език в света на бизнеса.

4 личностни умения, които развивате по време на езиково обучение

Мнозина мислят, че добрите работни компетенции се изчерпват до това дали имате техническите познания да вършите своята

Бизнес сертификат по английски – следваща стъпка към вашето кариерно развитие

Бизнес сертификатите ви помагат да овладеете нормите на бизнес английския и да надградите своите професионални умения. Ето какво ви дава всяко ниво. 

3 причини да проведете езиков одит във вашата компания

В днешно време дейността на много компании се простира отвъд рамките на националните граници.

Къде да проведете вашето корпоративно обучение?

Въпросът къде да проведете вашето корпоративно обучение, е почти толкова важен, колкото какво да включва обучението.

Как да превърнете отбор от индивидуалности в сплотен екип

Умението за колаборация и добра работа в екип е ключово в почти всяка длъжност. 4 стъпки към отлична работа в екип.

Как да мотивирате своите служители в работата им?

Независимост, чувство на компетентност и споделена кауза мотивират вашите служители да дават всичко от себе си. 

5 стъпки към успешни New Year's resolutions

С правилните стратегии можете да доведете вашите новогодишни цели до успех. 

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.