General vs. Business English: Кое е най-подходящото обучение за вашата компания

Английският е официалният език в света на бизнеса.

4 личностни умения, които развивате по време на езиково обучение

Мнозина мислят, че добрите работни компетенции се изчерпват до това дали имате техническите познания да вършите своята

3 причини да проведете езиков одит във вашата компания

В днешно време дейността на много компании се простира отвъд рамките на националните граници.

Къде да проведете вашето корпоративно обучение?

Въпросът къде да проведете вашето корпоративно обучение, е почти толкова важен, колкото какво да включва обучението.

Как да превърнете отбор от индивидуалности в сплотен екип

Умението за колаборация и добра работа в екип е ключово в почти всяка длъжност. 4 стъпки към отлична работа в екип.

Как да мотивирате своите служители в работата им?

Независимост, чувство на компетентност и споделена кауза мотивират вашите служители да дават всичко от себе си. 

5 стъпки към успешни New Year's resolutions

С правилните стратегии можете да доведете вашите новогодишни цели до успех. 

Как да се освободите от мисли за работа по време на коледните празници

Няколко прости техники ще позволят на вас и ваши колеги и служители да получите пълната почивка, която заслужавате.

Как да разнообразите и разширите професионалните си контакти

Networking събитията ви позволяват да създадете нови професионални контакти. Ето как да извлечете максимума от тях. 

8 стъпки към отлично обслужване на клиенти

Доброто обслужване струва малко пари на всяка компания, но може да доведе до загуби за хиляди.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.