Skills for Success Listening & Speaking - A1+/ A2+/ B1+/ B2+

начало на
курса

провеждат се единствено през

лятото (юни-юли), онлайн

брой
часове

72 уч. ч. + 20 уч. ч. онлайн за самостоятелна подготовка

посещения
седмично

2 или 3 пъти седмично по 3 уч. ч.

    Курсът се провежда и ONLINE

Искате да съсредоточите усилията си върху най-необходимия ви езиков елемент?

Курсът Skills for Success e изцяло насочен към усъвършенстване на умението слушане с разбиране и говорене. Целта е курсистите да придобият способност за ефективна комуникация и да се чувстват по-уверени в ежедневното си общуване на английски език.

Курсът е подходящ за студенти и работещи хора, които имат цели, свързани с използването на езика предимно говоримо.

Какви умения развива курсът Skills for Success в BRITANICA?

  • аргументиране и защитаване на дадена идея;
  • ясно комуникиране на идеята, така че да бъде разбрана от отсрещната страна;
  • даване на инструкции за стъпките на даден процес;
  • любезен отказ, привличане вниманието на даден човек;
  • активно слушане, а именно кореспондиране с казаното от събеседника;
  • извличане на основната идея или детайлите от разговор;
  • разпознаване мнението на говорещия относно темата, за която говори;
  • слушане "между редовете" или различаване кога има "нещо неизказано";
  • аналитично и критично мислене;
  • усъвършенстване презентационни умения.

По време на своето обучение курсистите участват в ролеви игри, като търсят решения на различни казуси.

Как да се запишa

1

Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.

2

След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.

3

Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.

4

Последната стъпка е да заповядате за първия си час по английски език онлайн.

Запазете час за онлайн тест и консултация с нас.ЗАПАЗВАНЕ