Международна квалификация за преподаватели ТКТ (Teaching Knowledge Test)

Международно признати квалификации за преподаване по английски език към Cambridge Assessment English (part of University of Cambridge)

TKT е серия от модулни преподавателски квалификации, които тестват познанията ви в специфични области от преподаването на английски език. Те ще ви помогнат да бъдете  уверени, в това което правите. Едновременно с това, TKT е рентабилен начин да се сдобиете с международно признати квалификации. Без значение дали сте нов в учителската професия или имате дългогодишен опит, TKT е идеална възможност за хора, които искат да затвърдят и докажат преподавателските си умения с международно признат сертификат.

Можете да се явите на неограничен брой модули по всяко време, като за всяко успешно преминато ниво ще получите съответния сертификат.

Изпитни дати: целогодишно, чрез регистрация за изпит на сайта: https://exams.britanica-edu.org/

Време, необходимо за подготовка: времето за подготовка е индивидуално и зависи изцяло от кандидата – степента му на владеене на английски език, опита му като преподавател, както и времето, което отделя за подготовка за изпита.

Начин на подготовка: самоподготовка с предоставени от нас материали

За кого е подходящ TKT?

  • Нови преподаватели, както и такива с вече натрупан опит
  • Преподаватели с ниво на английски език B1 или по-високо
  • Преподаватели, обучаващи ученици от начално и средно училище, както и възрастни
  • Преподаватели, които искат да докажат уменията си
  • Преподаватели, които желаят да придобият международно признат сертификат за преподаване на английски език

 

Повече за самия тест:
TKT e изпит, съставен от въпроси с няколко възможности за отговор.
Налични са 5 модула, на които може да се явите в различна последователност. Изпитът за всеки един модул е с продължителност 1 час и 20 минути.

Основни модули:

  • Модул 1 - Основи на изучаване и преподаване на език
  • Модул 2 - Планиране на уроци и употреба на допълнителни средства за преподаване на език
  • Модул 3 - Управление на процеса на преподаване и обучение

Специализирани модули:

  • TKT: CLIL - Преподаване на друг предмет на английски език
  • TKT: YLE - Преподаване на английски за деца

Тук може да видите актуалните дати и цени за модулите на ТКТ.

За повече информация можете да се свържете с нас на телефон: 02/4666559
Материалите за самоподготовка се изпращат след направено записване и съответно заплащане за конкретния модул.

 

Получавате още


За още по-успешно справяне с изпита, в подготовката ви са включени и следните допълнителни компоненти.

Как да се запишa

1

Кликнете тук, за да видите датите на предстоящи ТКТ изпити.

2

Регистрирайте се за датата, която е удобна за Вас и заплатете съответната такса.

3

Ще получите от нас материали за самоподготовка за конкретния модул ТКТ.

4

А сега остава да се явите на изпита!

Като оторизиран изпитен център BRITANICA предлага голямо разнообразие от изпитни дати за своите кандидати. Регистрация за изпит може да направите онлайн.РЕГИСТРАЦИЯ

Education Today

A BLOG BY BRITANICA