Stay productive at home

Пак работим усилено, но от вкъщи – а забързаното ежедневие сякаш не е толкова забързано.

Students' Union - explained by BRITANICA Advisers

Вече учите в желания от вас чуждестранен университет.

Новата ни виртуална класна стая – разказ на една BRITANICA майка

Работя в BRITANICA, разказвам със статии и видеа за обучението през погледа на нашите деца и родители.

Творчество, игри и забавления за малчугани у дома

Бързахме, бързахме, бързахме.

Enjoy your time at home

Дори и в момент на социална изолация за много от вас ежедневието тече с пълна сила - дали сте работещи или учещи от вк

Strategies for Success!

Според това по какъв начин възприема и запаметява информация всеки човек е различен тип learner.

Какво летният езиков лагер дава на детето ви

Лятната ваканция идва по-бързо, отколкото си мислим и вече е време да планираме вдъхновяващите и щастливи преживявания, които искаме за децата си.

Gamification in BRITANICA: с Kahoot! учим децата на екипност

Започва новата ни поредица от видеа и статии Gamification in BRITANICA. С нея ще ви покажем как чрез интегриране на игри в класната стая продължаваме да развиваме у децата качествата на 21. век.

Study English at BRITANICA office VS In your company

Наскоро Ви представихме различните видове обучения по английски език, които предлагаме в BRITANICA.

Как Teaching Knowledge Test обогатява опита на всеки учител по английски език?

Срещаме се с мис Алекс и мистър Лени, преподаватели по английски език в BRITANICA, които ни разказват

Преподавателите – съветници в кариерното ориентиране

Пазарът на труда се променя по-динамично от когато и да било в човешката история, става все по-глобален и по-взискателен.

Start doing business in English now!

Началото на годината е времето, в което е необходимо да отделите повече време на изграждане на стратегия за новата год

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.