Три начина да проведете дипломатична бизнес среща на английски

Участието в международна среща може да се окаже истинско предизвикателство за колегите с различен майчин език от английския. Ще се съгласите, че на родна земя е установено негласното правило, че присъствието дори и на един чужденец, предполага бизнес събирането да се проведе на английски. Освен езиковата бариера пред участниците изникват и въпроси като „Как да се включа в дискусията?“, „Какви фрази да подбера за изказа си?“. А какво се случва, ако Ви се наложи сами да ръководите провеждането на такава среща? Подбрахме няколко полезни съвета и фрази, които да Ви подготвят за подобни ситуации. Така следващия път ще бъдете много по-уверени в себе си и ще навигирате успешно в друга култура на общуване.

1. Giving Your Opinion

Когато се пристъпи към планираната международна среща и най-вече дойде време за заемане на активна страна в самата дискусия, е добре да имате няколко подготвени уводни думи.

Бизнес етикетът може да е различен в зависимост от това представители на кои страни участват в срещата, но няма как да сбъркате, ако използвате своята лична гледна точка, като отправна за общността. Така в своето мнение включвате най-доброто за всички колеги, а те няма как да не Ви чуят, като кажете:

  • I'm convinced that we should …

Когато говорите за Ваши убеждения, формирани на база дългогодишната Ви професионална практика и опит, може да се изказвате изцяло в първо лице единствено число. Забележете, че това може да бъде дипломатично поднесено с изрази като:

  • I tend to think that it's ...
  • It seems to me that …

Съвет: Когато става въпрос за формално общуване, англичаните не биха използвали директни изрази. Това показва тяхната учтивост и уважение към събеседника. Ето защо could, would са много често използвани и предпочитани от тях в разговора глаголни форми.

2. Diplomatic Language

От голямо значение при срещите с международен характер е поведението, отношението и изказа на говорещия. По тези три показателя можете да спечелите доверието на своите колеги, или да предизвикате отрицателен ефект. Тук на помощ идва дипломатичния речник, който осъществява връзката между две и повече страни както на преговори, така и на дискусии.

По време на бизнес среща внимавайте с употребата на думи, които могат да имат силно негативно значение. От друга страна ако кажете somewhat или a bit пред прилагателни с негативно значение, може да омекотите звученето и да бъдат по-лесно възприети от отсрещната страна. Например при описването на дадено представяне вместо да кажете, че резултатите са unsatisfactory, пробвайте със somewhat unsatisfactory. По-същия начин disappointing може да стане a bit disappointing. Начинът да поднесете критика, без да засегнете Вашите колеги, ще даде много повече ползи в международните бизнес среди, отколкото един директен изказ.

Съвет: Подберете подходящи спрямо контекста на разговора алтернативи на terrible или awful, като например not really up to standard (вместо below the standard).

3. Reaching Agreement

Свикването на среща на международно ниво е предпоставка за постигане на съгласие по даден въпрос. Разбира се, ако всичко по фирмен план върви добре, след обсъждането на резултатите всички страни ще имат шанс да представят своята теза. Вероятните развръзки са три – несъгласие, частично съгласие и пълно съгласие. Ето какво да кажете във всяка от изброените ситуации.

Disagreeing

При положение, че доводите на Ваш колега, са в разрив с Вашите наблюдения и имате солидна контра аргументация, може да вземете думата по следните начини:

  • I'm afraid I can't agree with you there.
  • I think you are not right about ...

Partially Agreeing

Много често по дискутираните теми, може да бъдете съгласни с едно становище, но да отхвърляте някои точки от него. За да изразите своето частично съгласие, е добре да дадете знак на своя колега, че разбирате неговите съждения, но имате желание да оборите конкретни аргументи. Започнете своето изказване с:

  • I guess I see what you mean, but …
  • I think what you are saying is true up to a point.

Agreeing

Най-добрият случай след бизнес срещата е да си стиснете ръцете с Вашите събеседници и да кажете:

  • I agree completely.
  • That's definitely true.
  • I think you're right.

Съвет: За да стигнете до тази щастлива развръзка обаче, често се налага да минете през всички по-горе описани ситуации – да срещнете несъгласие, да спечелите частично съгласие и накрая да постигнете заветния резултат. Затова е добре да бъдете подготвени за всички сценарии на действие.

Ако се интересувате как да подобрите Вашето общуване на английски език, за да може бизнес срещите Ви да водят до желани резултати в глобален мащаб, то учебната система English for Meetings ще Ви разкрие много ефективни похвати. За повече подробности се свържете с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук.

ПОДОБНИ

The Short Guide: Как да бъдете интересен Business Guest и добър Business Host

Умението да водите разговор на общи теми на английски език е ключ към добри взаимоотношения с международните Ви партньори, клиенти и колеги.

Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 1-ва част

Kачествата на 21-ви век са неразделна част от уменията за професионална реализация днес.

Какъв тип English Learner сте?

В опита си до сега със сигурност сте се уверили, че някои методи в изучаването на език са по-ефективни за Вас, отколкото други. Различните типове English Learners възприемат най-ефективно по специфичен начин.

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.