3 причини да проведете езиков одит във вашата компания

В днешно време дейността на много компании се простира отвъд рамките на националните граници.

Къде да проведете вашето корпоративно обучение?

Въпросът къде да проведете вашето корпоративно обучение, е почти толкова важен, колкото какво да включва обучението.

Как да превърнете отбор от индивидуалности в сплотен екип

Умението за колаборация и добра работа в екип е ключово в почти всяка длъжност. 4 стъпки към отлична работа в екип.

Как да мотивирате своите служители в работата им?

Независимост, чувство на компетентност и споделена кауза мотивират вашите служители да дават всичко от себе си. 

5 стъпки към успешни New Year's resolutions

С правилните стратегии можете да доведете вашите новогодишни цели до успех. 

Как да се освободите от мисли за работа по време на коледните празници

Няколко прости техники ще позволят на вас и ваши колеги и служители да получите пълната почивка, която заслужавате.

Как да разнообразите и разширите професионалните си контакти

Networking събитията ви позволяват да създадете нови професионални контакти. Ето как да извлечете максимума от тях. 

8 стъпки към отлично обслужване на клиенти

Доброто обслужване струва малко пари на всяка компания, но може да доведе до загуби за хиляди.

Как да преодолеете страха си и да започнете да комуникирате на английски

Увереността да общувате на английски се натрупват с продължителна практика. С тези съвети ще намалите своето притеснение.

От комуникация до по-добра памет: кои шест умения развивате по време на езиково обучение

Изучаването на чужд език развива и шест допълнителни качества, ценни за работното място. Прочетете кои.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.