Придобийте ново умение, докато сте вкъщи: Скоростно четене

Независимо дали преглеждате презентация за работа, материали за училище или просто статия, която е предизвикала интере

Stay productive at home

Пак работим усилено, но от вкъщи – а забързаното ежедневие сякаш не е толкова забързано.

Strategies for Success!

Според това по какъв начин възприема и запаметява информация всеки човек е различен тип learner.

Study English at BRITANICA office VS In your company

Наскоро Ви представихме различните видове обучения по английски език, които предлагаме в BRITANICA.

Start doing business in English now!

Началото на годината е времето, в което е необходимо да отделите повече време на изграждане на стратегия за новата год

Английски език за сбъднати New Year’s Resolutions

Със започването на 2020-а сигурно и Вие сте решили да действате, за да се доближите до така желаните цели и мечти както на работа, така и в личен план.

Постигнете годишните цели на Вашата компания с правилна стратегия за служителите Ви

Началото на годината е времето да стартирате годишния план за кариерно развитие на Вашите служители.

Един ден на Иво Иванов – мениджър през деня и курсист по английски вечерта

Във филиал Бели Брези на BRITANICA се срещаме с Иво Иванов, който е мениджър на голяма международна търговска верига и посещава вече трето ниво по английски език при нас.

The Short Guide: Фирмените партита в международна среда

Kак да се представите добре на подобно събитие и какви ползи може да откриете за Вас самите?

Защо Skills Gap е важен показател за Вашата компания?

След проучване на Cambridge се извежда резултат, че съществува 40% Skills Gap във фирмите. А как може да се намали стойността на този показател във Вашата компания?

Три начина да проведете дипломатична бизнес среща на английски

Участието в международна среща може да се окаже истинско предизвикателство за колегите с различен майчин език от английския.

Как в BRITANICA развиваме съвременните бизнес качества – 2-ра част

Продължаваме темата за качествата на 21-ви век в света на бизнеса.

Pages

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.